Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Brodalumab vs. ester kwasu fumarowego w leczeniu łuszczycy: wyniki badania klinicznego IV fazy

Źródło: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 27.11.2020
 
 
Brodalumab to przeciwciała monoklonalne wiążące się z podjednostką receptora dla interleukiny 17 i jest zarejestrowany do leczenia łuszczycy. Na łamach Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology opublikowano wyniki badania klinicznego IV fazy, w którym porównano brodalumab z estrami kwasu fumarowego (na przykład fumaran dimetylu) w leczeniu pacjentów z umiarkowaną lub ciężką łuszczycą plackowatą.
Pacjentów zrandomizowano do iniekcji z brodalumabem lub stosowania estrów kwasów pomiarowego zgodnie z opisem produktu przez 24 tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, którzy uzyskali odpowiedź w Psoriasis Area Severity Index 75 (PASI75) oraz uzyskali 0 lub 1 punktów w static Physician’s Global Assessments (sPGA).

Ostatecznie 91 osób ze 105 leczonych brodalumabem ukończyło leczenie oraz 58 ze 105 leczonych estrami kwasu fumarowego. W 24. tygodniu pacjenci leczeni brodalumabem częściej uzyskali odpowiedź w zakresie PASI75 (81% vs. 38%) oraz sPGA (65% vs. 20%). Ponadto mediana czasu do uzyskania odpowiedzi w PASI75 była istotnie krótsza w grupie leczonej brodalumabem (4,1 tygodnia vs. 16,4 tygodni).

Brodalumab umożliwia uzyskanie szybszej i lepszej odpowiedzi klinicznej u pacjentów z łuszczycą w porównaniu z zastosowaniem estrów kwasów fumarowego.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe