Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Choroby współistniejące u pacjentów z obumieraniem tłuszczowatym
Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2724220
Autor: Alicja Kostecka |Data: 28.05.2019
 
 
Obumarcie tłuszczowate (ang. necrobiosis lipoidica, NL) jest rzadko występującym ziarniniakowym zapaleniem skóry, które występuje najczęściej u osób z cukrzyca. Niestety wiedza na temat tego schorzenia skóry jest ograniczona. Szczególnie cenna w tym zakresie jest niedawna publikacja z JAMA Dermatology.
Hashemi i wsp. retrospektywnie przeanalizowali dane n=236 pacjentów z NL pochodzące z kilku dużych amerykańskich ośrodków. Zasadnicza większość osób badanych stanowiły kobiety n=200 (%) oraz osoby pochodzenia kaukaskiego n=182 (%). Spośród 230 pacjentów z opisaną lokalizacja, 225 (98%) pacjentów miało NL na kończynach dolnych. Cukrzycę odnotowano w przypadku n=138/236 (59%) osób. Mediana hemoglobiny glikowanej w tej podgrupie wynosiła 8%. Pacjenci z cukrzyca i NL byli istotnie młodsi od pacjentów z NL bez obecności cukrzycy. Ponadto, badacze odnotowali 104/230 (45%) osób z nadciśnieniem, 98/225 (44%) z dyslipidemia, 95/184 (52%) z otyłością i 56/229 (25%) z chorobami tarczycy.

Praca Hashemi i wsp. wskazuje na częste współwystępowanie NL u osób z cukrzycą, nadciśnieniem, dyslipidemią, otyłością i chorobami tarczycy. Wysoki odsetek kobiet oraz występowanie elementów zespołu metabolicznego mogą wskazywać na potencjalne podłoże rozwoju NL.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe