SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Czerniak poza rejestrem
 
Działy: Aktualności
Statystyka raka w Stanach Zjednoczonych budowana jest w oparciu o dwa centralne rejestry bazujące na zbiorze stanowych rejestrów, gromadzących indywidualne przypadki zachorowalności na nowotwory złośliwe.
Jednak mimo prawnie wymaganych zgłoszeń, statystyki na temat zachorowalności na nowotwory złośliwe w USA są zaniżanie.
Z ankiety przeprowadzonej wśród dermopatologów (51 ankiet) w celu ustalenia odsetka osób zgłaszających rozpoznanie czerniaka do rejestrów państwowych wynika, że jedynie 2/3 dermopatologów wywiązuje się z tego obowiązku. Spośród osób, które nie zgłaszają rozpoznań czerniaka, większość z nich nie wiedziała o tym prawnym obowiązku. Wśród dermatologów sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej, jedynie połowa była świadoma ciążącego na nich obowiązku zgłaszania zachorowań na czerniaka do rejestrów.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe