Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Częstość zaawansowanego włóknienia wątroby u pacjentów z łuszczycą

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2735254?guestAccessKey=d1004a07-cf2d-4308-af1e-5f30d48ccc33&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamadermatology&utm_content=olf&utm_term=060519
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.06.2019
 
 
Zaawansowane włóknienie wątroby grozi rozwojem marskości wątroby. U pacjentów z ciężkim przebiegiem łuszczycy obserwuje się zwiększoną częstość chorób wątroby w porównaniu ze zdrową populację. Na łamach JAMA Dermatology opublikowana została praca oceniają częstość występowania zaawansowanego włóknienia wątroby u pacjentów z łuszczycą.
Do analizy włączono 333 pacjentów z wynikiem w Psoriasis Area Severity Index (PASI) rónym 10 i więcej. Włóknienie wątroby zbadano za pomocą elastografii, wynik TE ≥ 8.7 kPa, uznano za wykładnik zaawansowanego włóknienia. Insulinooporność oceniano za pomocą wskaźnika HOMA-IR. W grupie badanej odnotowano 47 osób (14,1%) z zaawansowanym włóknieniem wątroby. Autorzy badania ustalili pozytywny związek między insulinoopornością (HOMA-IR) (Iloraz szans, ang. odds ratio [OR] = 1,29; 95% CI: 1,11-1,53), rozległością zmian łuszczycowych (PASI) (OR = 1,11; 95% CI:1,01-1,22), obwodem brzucha (OR = 1,09; 95% CI: 1,05-1,13), poziomem aminotransferazy asparaginowej (OR = 1,05; 95% CI: 1,02-1,08), liczbą płytek krwi (OR = 1,01; 95% CI: 1,00-1,02) a obecnością zaawansowanego włóknienia wątroby).

Zaawansowane włóknienie wątroby występowało u co siódmego pacjenta z ciężkim przebiegiem łuszczycy. Tak częste współwystępowanie tych dwóch chorób ma konsekwencje kliniczne. Obie choroby prowadzą do wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego, a rozwijające się włóknienie wątroby może ograniczyć stosowanie leków stosowanych w łuszczycy takich jak metotrexat lub preparatów biologicznych.

Opracował: Mikołaj Kamiński
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.