Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dermatologia i wenerologia w roku koronawirusa - kluczowe punkty badań i opieki nad pacjentem

Źródło: JEADV
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 18.01.2021
 
 
Rok 2020 był rokiem pandemii koronawirusa, co znalazło odzwierciedlenie również w dermatologii. Od czasu pierwszego doniesienia o skórnych objawach COVID-19 pojawiło się mnóstwo artykułów opisujących nie tylko specyficzne objawy skórne, takie jak wysypki, zapalenia naczyń, łupież różowaty i inne.
Wiosną szczególnie interesujące było występowanie zmian przypominających odmrożenie, ale często bez dodatniego wyniku SARS-CoV-2. Zjawisko to pozostaje nadal zagadkowe. Jednocześnie oceniano ryzyka dla pacjentów dermatologicznych, zwłaszcza tych z chorobami zapalnymi lub złośliwymi, a także ryzyko związane z leczeniem immunomodulującym. Omówiono również ryzyko rozwoju chorób skóry spowodowanych przez sprzęt ochrony osobistej (np. maski) lub częste stosowanie środków dezynfekujących, a także konsekwencje dla codziennego życia oddziałów dermatologicznych lub gabinetów w czasie lockdown.

W wenerologii pandemia przyniosła niezwykłe zmiany; podczas gdy wiele osób zakładało spadek liczby przypadków chorób przenoszonych drogą płciową w trakcie lockdownu, tak oczywiście się nie stało, jak pokazały badania z północnych Włoch: spadła tylko liczba wizyt profilaktycznych, ale nie zapadalność na choroby wenerologiczne,a w wypadku kiły zanotowano nawet wzrost zachorowań.

Onkologia

Zmiana rokowania w późnym stadium złośliwego raka skóry spowodowana wprowadzeniem specyficznych inhibitorów kinaz, a także inhibitorów PD1, była przedmiotem zainteresowania JEADV w tym roku. Warto zauważyć, że występowanie skórnych działań niepożądanych - jakkolwiek nieprzyjemnych - wydaje się być oznaką lepszych rokowań dla pacjenta.

Sonidegib i wismodegib są pomocne w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka podstawnokomórkowego, ale mogą wywoływać wiele ciężkich działań niepożądanych.

Nowe techniki obrazowania, takie jak liniowa konfokalna optyczna tomografia koherentna (LC-OCT), umożliwiają głębszą penetrację i mogą oferować nowe możliwości diagnostyczne.

Analiza kontrastu obrazu spekli laserowych (LSCI) umożliwia ocenę mikrokrążenia w przeszczepach skóry.

Trądzik

Zbadano rolę niektórych keratyn, takich jak keratyna 79, w tworzeniu mikrokomedonu, który ogólnie przyczynia się do komedogenezy.

W trądziku piorunowym zbadano rolę fylotypów Cutibacterium acnes i stwierdzono, że odgrywają one mniejszą rolę w porównaniu z ważniejszym parametrem skórnej reaktywności immunologicznej.

Wydaje się, że nową rolę w rozwoju ropnego zapalenia gruczołów potowych odgrywa nowa mutacja delecyjna nikastryny w enzymie gamma-sekretazy.

Wpływ środowiska

Systematyczny przegląd wykazał związek między stosowaniem pestycydów a rozwojem czerniaka złośliwego skóry.

Atopowe zapalenie skóry

Większość podręczników dermatologii jest napisana dla skóry rasy kaukaskiej. Wiemy, że afrykański fenotyp niektórych chorób, takich jak atopowe zapalenie skóry, jest zupełnie inny, i interesujące było, że ocena pacjenta w przypadku atopowego zapalenia skóry (PO-SCORAD) dla czarnej skóry dobrze koreluje z SCORAD i okazała się być wartościowym narzędziem.

Wśród wielu strategii zapobiegania atopowemu zapaleniu skóry opisano interesujące nowe zjawisko, podkreślając, że kontakt smółki z płynem owodniowym może być czynnikiem chroniącym przed atopowym zapaleniem skóry w dzieciństwie.

Łuszczyca

Era leków biologicznych wciąż ewoluuje, publikowane są liczne artykuły na temat różnych ukierunkowanych terapii w dziedzinie łuszczycy. Między innymi stwierdzono, że risankizumab jest skuteczniejszy niż ustekinumab również u pacjentów, u których nie wykazano odpowiedzi na leki biologiczne w poprzednich badaniach.

W kohorcie sercowo-naczyniowej ryzyko zespołu metabolicznego w łuszczycy było większe u kobiet niż u mężczyzn, natomiast ryzyko cukrzycy było równe dla obu płci.

Choroby autoimmunologiczne

Badano rolę zajęcia naczyń i szlaku angiotensyny w twardzinie układowej; Stwierdzono, że endogenny antagonista angiotensyny II, angiotensyna- (1-7), jest zmniejszony w twardzinie układowej.

Wprowadzono nowy biochip do immunofluorescencji pośredniej o wysokiej specyficzności.

Wreszcie, w 2020 roku opublikowano wiele ważnych wytycznych:
- miejscowa terapia fotodynamiczna
- leczenie liszaja płaskiego
- postępowanie w przypadku brodawek odbytu i narządów płciowych
- leczenie pęcherzycy zwyczajnej i liściastej
- stosowanie pozaustrojowej fotoferezy
- leczenie systemowe łuszczycy
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe