Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dimetyl fumaranu (DMF) to pierwszy lek klasyczny w leczeniu łuszczycy plackowatej nie wykazujący działania immunosupresyjnego.
Autor: Maciej Chyziak |Data: 15.04.2019
 
 
Estry kwasu fumarowego w leczeniu łuszczycy zostały zastosowane po raz pierwszy już w 1959 roku. Mieszanina estrów tzn. monometylofumaranu (MMF), dimetylofumaranu (DMF) i monoetylofumaranu (MEF) została zarejestrowana w Niemczech w 1994 roku
a według rejestru w 2014 roku estry kwasu fumarowego były w Niemczech najczęściej stosowanym lekiem w klasycznej terapii ogólnoustrojowej o przebiegu umiarkowanym i ciężkim.
W badaniach wykazano, że w uzyskaniu poprawy klinicznej kluczowe znaczenie ma fumaran dimetylu. Mechanizm działania fumaranu dimetylu jest złożony i nie jest w pełni poznany. Wskazuje się, że działanie fumaranu dimetylu związane jest indukcją apoptozy i hamowaniem ekspresji prozapalnych cytokin. Aktywność przeciwzapalna i immunomodulująca estrów kwasu fumarowego związana jest bezpośrednio z działaniem na wewnątrzkomórkowy związek o właściwościach utleniających tzn. glutation. W formie zredukowanej, dzięki wolnej grupie tiolowej glutation ochrania komórkę przed działaniem aktywnych nadtlenków. Niedobór zredukowanego glutationu indukuje proces apoptozy. Estry kwasu fumarowego zmniejszają wewnątrzkomórkową ekspresję zredukowanego glutationu w komórkach bezpośrednio biorących udział w patogenezie łuszczycy. W wyniku tego procesu dochodzi do zahamowania translokacji do jądra i aktywności transkrypcyjnej jądrowego czynnika wzmacniającego transkrypcję łańcucha lekkiego kappa immunoglobulin w aktywowanych limfocytach B ( NF-κB ).
W efekcie prowadzi to do zmniejszenia ekspresji prozapalnych cytokin m.in. I L- 12 i IL - 23. Działanie fumaranu dimetylu prowadzi do zahamowania proliferacji i aktywności limfocytów Th1 i Th17, a w konsekwencji do zmniejszenia aktywności cytokin prozapalnych takich jak IL-6, IL-17, IL-22, INFγ, i TNFα. Zwiększenie wytwarzania IL -10 prowadzi do przesunięcia odpowiedzi immunologicznej na korzyść limfocytów Th2. Estry kwasu fumarowego zmieniają zatem charakterystyczny dla łuszczycy profil produkcji cytokin z Th1 na Th2, indukują apoptozę aktywowanych limfocytów T, a poprzez wpływ na zmniejszenie ekspresji cząsteczek adhezyjnych komórek śródbłonka naczyń wpływają na aktywność granulocytów prowadząc do zmniejszenia ich aktywności w obrębie zmian skórnych. W badaniach histopatologicznych ze zmian skórnych chorych na łuszczycę plackowatą leczonych estrami kwasu fumarowego obserwuje się normalizację obrazu związaną m.in. ze zmniejszeniem proliferacji keratynocytów oraz liczby komórek zapalnych.
Fumaran dimetylu jest prolekiem, który po doustnym podaniu szybko przekształca się do aktywnego metabolitu fumaranu monometylu. Należy podkreślić ,iż zarówno fumaran dimetylu i jego aktywny metabolit nie mają działania immunosupresyjnego. Fumaran monometylu w dawkach terapeutycznych nie hamuje ani nie pobudza izoenzymu cytochromu P450, jak również nie jest substratem ani inhibitorem glikoproteiny P.
Fumaran dimetylu jest zarejestrowany do leczenia dorosłych chorych na łuszczycę plackowatą o przebiegu umiarkowanym i ciężkim. Terapię powinno rozpoczynać się od leczenia indukującego według schematu wolnego zwiększania dawki. Początkowo leczenie zaczyna się od dawki 30 mg przyjmowanej raz na dobę, a następnie zwiększa się ją do dawki 60 mg ( 2x 30mg)w drugim tygodniu i 90 mg (3x30 mg) w trzecim tygodniu. W czwartym tygodniu przyjmuje się dawkę 120 mg i zwiększa się ją co tydzień do maksymalnej dawki dobowej 720 mg.
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fumaranu dimetylu w leczeniu dorosłych chorych z umiarkowaną do ciężkiej postacią łuszczycy plackowatej potwierdzono w badaniu BRIDGE. W badaniu BRIDGE wykazano, że profil bezpieczeństwa i skuteczność fumaranu dimetylu jest porównywalne do stosowanej od wielu lat mieszaniny estrów kwasu fumarowego. Fumaran dimetylu może być stosowany u chorych na łuszczycę plackowatą, którzy są kandydatami do innych leków klasycznych tzn. metotreksatu, cyklosporyny i acytretyny, jak również może być stosowany u pacjentów uprzednio leczonych tymi lekami.
Rejestracja fumaranu dimetylu przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) daje również możliwość szerszego wykorzystania leku w Polsce.

Piśmiennictwo:
Brück J, Dringen R, Amasuno A, Pau-Charles I, Ghoreschi K. A review of the mechanisms of action of dimethylfumarate in the treatment of psoriasis. Exp Dermatol. 2018 Jun;27(6):611-624.

Mrowietz U, Szepietowski JC, Loewe R, van de Kerkhof P, Lamarca R, Ocker WG, Tebbs VM, Pau-Charles I. Efficacy and safety of LAS41008 (dimethyl fumarate) in adults with moderate-to-severe chronicplaque psoriasis: a randomized, double-blind, Fumaderm® - and placebo-controlled trial(BRIDGE). Br J Dermatol. 2017 Mar;176(3):615-623.

Mrowietz U, Barker J, Boehncke WH, Iversen L, Kirby B, Naldi L, Reich K, Tanew A, van de Kerkhof PCM, Warren RB. Clinical use of dimethyl fumarate in moderate-to-severe plaque-type psoriasis: a European expert consensus. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Oct;32 Suppl 3:3-14.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe