Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Długotrwałe efekty leczenia dupilumabem u pacjentów z AZS: wyniki badania TREAT BL

Źródło: JAAD
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 15.10.2020
 
 
Dupilumab jest antagonistą podjednostki alfa receptora dla interleukiny-4/interleukiny-13 i jest stosowany w leczeniu atopowego zapalenia skóry (AZS). Na łamach Journal of American Academy of Dermatology ukazały się dane z rejestru TREAT NL (TREeatment of Atopic eczema, the Netherlands) dotyczące długotrwałego stosowania dupilumabu (do 7 lat) u pacjentów z AZS.
Rejestr obejmował 221 pacjentów u których rozpoczęto leczenie dupilumabem w warunkach codziennej praktyki klinicznej. Po 84 tygodniach leczenia odnotowano średnie zmniejszenie wskaźnika Eczema Area and Severity Index (maksymalnie 72 punkty) o 15,2 punkty oraz wskaźnika jakości życia pacjentów dermatologicznych (Dermatology Life Quality Index, max 30 punktów – wyższa wartość wskazuje gorszą jakość życia) o 17,2 punkty. Ciężkie zdarzenia niepożądane i zdarzenia wymagające pilnego leczenia wystąpiły u 69 pacjentów. Najczęściej działania niepożądane dotyczyły oczu (46/225) – głównie zapalenie rogówki i/lub spojówek. Nie zapisywano w badaniu łagodnych działań niepożądanych. 14 pacjentów przerwało leczenie z czego 7 z powodu braku efektu leczenia.

Długotrwałe stosowanie dupilumabu było skuteczne w leczeniu AZS i w większości przypadków było dobrze tolerowane.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.