Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dupilumab i istotna poprawa w zakresie świądu i zmian skórnych

Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Yosipovitch G, Mollanazar N, Ständer S, Kwatra SG, Kim BS, Laws E, Mannent LP, Amin N et. al. Dupilumab in patients with prurigo nodularis: two randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trials Nat Med. 2023 May 4. doi: 10.1038/s41591-023-02320-9
Tagi: dupilumab
W randomizowanych podwójnie ślepych badaniach oceniających dupilumab w terapii świerzbiączki guzkowej uzyskano w grupie pacjentów otrzymujących ten lek statystycznie istotną poprawę w zakresie świądu i zmian skórnych w porównaniu z pacjentami, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej placebo.
W efekcie tych badań amerykańska agencja ds. leków FDA zatwierdziła dupilumab do terapii świerzbiączki guzkowej jako pierwszego leku na to schorzenie w USA.

– Te pozytywne badania potwierdzają udział cytokin typu 2 w tworzeniu patogenezy choroby i celowaniu w oś [interleukiny]-4/IL-13 jako nowy paradygmat terapeutyczny dla pacjentów ze świerzbiączką guzkową – napisali naukowcy z zespołu badawczego, kierowanego przez prof. Gila Yosipovitcha, z University of Miami na Florydzie.

Z wcześniejszych badań wynikało, że dupilumab, antagonista receptora alfa IL-4, blokuje wspólny składnik receptora (IL-4R alfa) dla IL-4 i IL-13.

W dwóch badaniach fazy 3., nazwanych LIBERTY-PN PRIME i PRIME2, badacze wybrali losowo odpowiednio 151 i 160 pacjentów, osoby dorosłe ze świerzbiączką guzkową z 20 lub więcej guzkami i ciężkim świądem niekontrolowanym za pomocą terapii miejscowych do terapii 300 mg dupilumabu lub placebo podskórnie co 2 tygodnie przez 24 tygodnie.

Pierwszorzędowym punktem końcowym była poprawa w zakresie świądu, którą mierzono odsetkiem pacjentów z 4-punktową lub większą redukcją w skali numerycznej świądu (WI-NRS) w stosunku do wartości wyjściowych w 24. tygodniu (PRIME) lub w 12. tygodniu (PRIME2). Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe obejmowały zmniejszenie liczby guzków do 5 lub mniej w 24. tygodniu.

W badaniu PRIME 60 proc. pacjentów w ramieniu dupilumabu osiągnęło 4-punktową lub większą redukcję WI-NRS w 24. tygodniu, w porównaniu z 18,4 proc. pacjentów, którym podawano placebo. W badaniu PRIME2 37,2 proc. pacjentów którym podawano dupilumab, osiągnęło 4-punktową lub większą redukcję WI-NRS w 12. tygodniu, w porównaniu z 22 proc. pacjentów z podawaniem placebo.

Naukowcy poinformowali również, że 32,0 proc. pacjentów leczonych dupilumabem w badaniu PRIME i 25,6 proc. w badaniu PRIME2 wykazało zmniejszenie liczby guzków do 5 lub mniej, co odpowiadało odpowiedzi „czystej” lub „prawie czystej” skóry w 12. tygodniu, w porównaniu z odpowiednio 11,8 proc. i 12,2 proc. pacjentów otrzymujących placebo. Początkowo bowiem liczba guzków wynosiła od 20 do ponad 100.

Ten wpływ leczenia na zmiany skórne nadal był widoczny po 12. tygodniu, przy czym 48 proc. pacjentów leczonych dupilumabem w badaniu PRIME i 44,9 proc. w badaniu PRIME2 miało 5 lub mniej guzków w tygodniu 24., w porównaniu z 18,4 proc. i 15,9 proc. pacjentów otrzymujących placebo. Bezpieczeństwo leku było zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa dupilumabu.

Opracowanie Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.