Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Dupilumab z metyloprednizolonem skuteczne w leczeniu pemfigoidu pęcherzowego

Źródło: Yang J, Gao H, Zhang Z, Tang Ch, Chen Z , Wang L, Yang F et all. Dupilumab combined with low-dose systemic steroid therapy improves efficacy and safety for bullous pemphigoid Dermatol Ther. 2022 Jun 17;e15648.doi: 10.1111/dth.15648
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 23.06.2022
 
 
Zespół klinicystów chińskich z Huashan Hospital zweryfikował nową terapię pemfigoidu pęcherzowego (Pemphigoid Bullosus – PB).
Jest to schorzenie skóry charakteryzujące się dużymi, napiętymi pęcherzami, zarówno na podłożu rumieniowo-obrzękowym, jak i na skórze bez śladów zmiany. Pęcherze te mogą występować także na błonach śluzowych jamy ustnej.

Przyczyną ich występowania jest wytworzenie się w surowicy osób chorych autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom błony podstawnej, elementu łączącego skórę właściwą z naskórkiem. Po połączeniu się tych przeciwciał z antygenami błony podstawnej następuje oddzielenie naskórka od skóry właściwej i powstają pęcherze.

Chińscy badacze stwierdzili, że w kilku przypadkach skuteczny w leczeniu PB był dupilumab – rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne klasy IgG4 oddziałujące na interleukinę 4 oraz interleukinę 13 (odpowiednio IL-4 oraz IL-13).

Działanie dupilumabu postanowiono wzmocnić i utrwalić małą dawką doustnego steroidu.
Badanie zaplanowano z grupą kontrolną tak, że grupa badana otrzymywała dupilumab w skojarzeniu z małą dawką metyloprednizolonu, zaś grupa kontrolna tylko metyloprednizolon. Oceniano dawkę kontrolną i skumulowaną dawkę steroidów, wskaźnik obszaru choroby pęcherzowej pemfigoidu (BPDAI), ocenę świądu i działania niepożądane. Grupa dupilumabu i kontrolna liczyły po 20 osób. Czas do opanowania schorzenia był krótszy w grupie dupilumabu niż w grupie kontrolnej (14 dni vs 19 dni). Po opanowaniu schorzenia dawka terapeutyczna i skumulowana dawka metyloprednizolonu w grupie otrzymującej dupilumab były znacznie niższe niż w grupie kontrolnej (24,6 mg vs 48,8 mg, 376,8 mg vs 985,6 mg). W porównaniu z grupą kontrolną spadły procentowe wartości odczuć negatywnych w stosunku do wartości wyjściowej w wynikach BPDAI i świądu.

W grupie dupilumabu rzadsze były również działania niepożądane. Jak zauważyli badacze, oznacza to, że terapia skojarzona dupilumabem z małą dawką metyloprednizolonu wykazuje skuteczność w PB i może stać się terapią pierwszego rzutu.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.