DERMATOLOGIA
Atopowe zapalenie skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Emolienty nie działają w profilaktyce atopowego zapalenia skóry u małych dzieci

Źródło: doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32984-8/Mikołaj Kamiński
Autor: Aleksandra Lang |Data: 09.03.2020
 
 
Na łamach czasopisma Lancet ukazały się wyniki dwóch niezależnych badań klinicznych, których autorzy postawili sobie za cel ocenę działania emolientów w profilaktyce atopowego zapalenia skóry (AZS).
Pierwsze z nich to brytyjskie badanie BEEP, którym objęło 1394 noworodki losowo przydzielone do grup. W pierwszej stosowano emolienty raz dziennie, w drugiej, kontrolnej, lekarze przekazali rodzicom jedynie standardowe informacje na temat pielęgnacji skóry dziecka. Pierwotnym punktem końcowym było występowanie egzemy u dzieci w drugim roku życia. W drugim roku życia egzema była obecna u 23% dzieci z grupy, u której stosowano emolienty, natomiast w grupie kontrolnej odsetek ten wynosił 25%. Różnica była nieistotne statystycznie.

Drugie z opublikowanych badań o akronimie PreventADALL przeprowadzone zostało przez badacze ze Skandynawii. 2397 noworodków było losowo przydzielonych do jednej z czterech grup: pierwszą stanowiły dzieci, które pielęgnowano bez emolientów skóry; drugą - dzieci, u których wcześniej wprowadzono pokarmy mogące wywoływać atopie, tj. orzechy, mleko krowie, pszenicę oraz jajka; w trzeciej zastosowano emolienty oraz wcześnie wprowadzono wyżej wymienione pokarmy; a czwartą grupę stanowiły dzieci, w których zastosowano standardowe postępowanie dotyczące pielęgnacji skóry oraz wprowadzania pokarmów do diety. Pierwotnym punktem końcowym było ocena częstości AZS do 12 miesiąca życia. Pierwotny punkt końcowy w grupie, w której zastosowano emolienty, zaobserwowano u 11% dzieci, w grupie, w której zastosowano wczesne wprowadzanie alergizujących pokarmów - u 9%, w grupie z oboma interwencjami - u 5%, pa w grupie kontrolnej - u 8%. Różnice między grupami nie były istotne statystycznie.
Podsumowując, oba badania nie potwierdzają, aby stosowanie emolientów u noworodków i niemowlaków działało profilaktycznie na rozwój AZS.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe