Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Istnieje silny związek między bielactwem a twardziną układową

Źródło: Kridin K, Lyakhovitsky K, Tzur-Bitan D, Onn E, Lyakhovitsky A, Zoller L, Cohen AD. Vitiligo and systemic sclerosis: Are they associated? – Lessons from a population-based study. Australas J Dermatol. 2022 Nov 3.doi: 10.1111/ajd.13942
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 08.11.2022
 
 
Niemiecko-izraelska grupa naukowa zbadała związek pomiędzy bielactwem a twardziną układową (SSc), sygnalizowany już we wcześniejszych pracach analitycznych.
Naukowcy przeprowadzili badanie pacjentów z bielactwem (n = 20 851), porównując ich z grupą kontrolną dopasowaną pod względem wieku, płci i pochodzenia etnicznego (n = 102 475).

Wzięto pod uwagę częstość występowania twardziny układowej, zarówno nowo zdiagnozowanej, jak i już istniejącej. Skorygowane iloraz ryzyka (HR) i iloraz szans (OR) obliczono odpowiednio za pomocą regresji Coxa i regresji logistycznej.

Jak się okazało, częstość nowo zdiagnozowanego SSc obliczono na 2,4 (95% CI) i 0,4 (95% CI) przypadków na 10 000 osobolat odpowiednio wśród pacjentów z bielactwem nabytym i grupą kontrolną. Pacjenci z bielactwem nabytym mieli zwiększone ryzyko twardziny układowej (HR, 5,37; 95% CI) i, co ciekawe, przy twardzinie układowej przewidywano podwyższone prawdopodobieństwo rozwoju bielactwa nabytego (OR, 2,09; 95% CI).W porównaniu z innymi pacjentami z bielactwem, ci z bielactwem i współistniejącym SSc byli starsi i częściej mieli zdiagnozowaną chorobę niedokrwienną serca, hiperlipidemię i nadciśnienie.

Jak zauważyli naukowcy, istnieje silny związek pomiędzy bielactwem a twardziną układową. Jest to cenna wskazówka dla lekarzy zajmujących się pacjentami z obydwoma schorzeniami. Ważnym ustaleniem jest też fakt, że pacjenci z bielactwem i współistniejącym SSc powinni być monitorowani pod kątem współistniejących chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.