Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Jak ustrzec dziecko przed alergią pokarmową?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Lepiej zapobiegać, niż leczyć – prawdziwość tego stwierdzenia jest zawarta na kartach wielu publikacji. Kolejną, opartą na powyższym, przedstawiono na łamach prestiżowego „JAMA Pediatrics”.
Brakuje wiarygodnych danych na temat rozpowszechnienia alergii pokarmowych, jednak niektóre z prac dokumentują nawet 10 proc. odsetek, a niemal wszystkie notują ich stopniowy wzrost. Odkryto, że wcześniejsze wprowadzenie jaj i orzeszków ziemnych do diety niemowląt prawdopodobnie zmniejsza ryzyko alergii na te pokarmy, a obecne wytyczne zalecają wcześniejsze wprowadzanie pokarmów silnie alergizujących. Brytyjscy naukowcy z Imperial College London, przeprowadzając metaanalizę, postawili sobie za cel aktualizację wiedzy co do słuszności takiego postępowania.

Przeszukano bazy danych Medline, Embase i CENTRAL, gdzie uwzględniono wszystkie publikacje, które ukazały się do końca 2022 roku. W poszukiwanych randomizowanych badaniach klinicznych oceniano wiek w okresie niemowlęcym, w którym wprowadzano alergeny pokarmowe (mleko, jaja, ryby, skorupiaki, orzechy drzewne, pszenica, orzeszki ziemne i soja) oraz zależne ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej IgE zależnej między 1. a 5. rokiem życia.

Dane zostały wyodrębnione z 56 artykułów obejmujących aż 13 794 uczestników. Istnieją dowody o umiarkowanej pewności z 4 badań (3295 dzieci), że wprowadzenie wielu alergenów między 2. a 12. miesiącem życia (mediana 3–4 miesiące) wiązało się ze zmniejszonym ryzykiem alergii pokarmowej o 51 proc. Obliczono, że przekłada się to na spadek o 26 na 1000 osób przypadków alergii pokarmowej, której częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 5 proc. Kolejnych 5 badań (4703 uczestników) wykazało umiarkowaną pewność, że wprowadzenie wielu pokarmów alergizujących w wieku od 2 do 12 miesięcy wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zaniechania tego postępowania. Dane naukowe z 9 badań obejmujących 4811 niemowląt wykazały wysoką pewność, że wprowadzenie jaj kurzych w wieku od 3 do 6 miesięcy wiązało się ze zmniejszonym o 40 proc. ryzykiem alergii; podobne dane dotyczą orzeszków ziemnych, których wprowadzenie między 3. a 10. miesiącem życia o 69 proc. redukuje ryzyko późniejszej alergii. Dowody na czas wprowadzenia mleka krowiego i ryzyko wystąpienia alergii były bardzo niskie.

Jak widać, wczesne wprowadzanie pokarmów alergizujących niesie za sobą wiele korzyści, jednak należy liczyć się z ryzykiem, że maluch nie będzie tego tolerował. Niemniej powyższa metaanaliza utwierdza w przekonaniu o słuszności realizowania zaleceń np. ESPGHAN.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.