DERMATOLOGIA
Atopowe zapalenie skóry
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jakość powietrza a AZS

Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jdv.15820
Autor: Alicja Kostecka |Data: 16.09.2019
 
 
Problem zanieczyszczenia powietrza to również problem zdrowej skóry. Atopowe zapalenie skóry jest chorobą o podłożu alergicznym. Podobnie zatem, jak inne choroby z tej grupy wykazuje pewną tendencję do sezonowości. O ile w przypadku nadwrażliwości na konkretne alergeny, o tyle w przypadku atopowego zapalenia skóry nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, która z substancji obecnych w środowisku chorego wywołuje u niego objawy.
Generalnie uważa się, że czynnikiem zaostrzającym przebieg choroby oraz powodującym jej nawroty może być zanieczyszczenie powietrza. Wzrost zachorowań w ostatnim czasie zdaje się potwierdzać tę zasadę.

Pewną regularność obserwuje się również w zależności od warunków meteorologicznych. W dużym badaniu kohortowym, z udziałem ponad 60 tysięcy chorych, zespół badawczy Xiong et al. badał zależność nasilenia objawów u chorych od temperatury oraz pory roku.

Okazuje się, że największa ilość chorych zgłasza się do poradni w najbardziej gorące dni roku. Ponadto również zwiększenie stężenia atmosferycznego cząstek pyłowych smogu o 10mcgl (PM) skutkuje większą ilością przyjmowanych pacjentów, konkretnie dla PM2.5 i MP10, o 0.42% oraz 0,34%. Dla szkodliwych gazów NO2 oraz SO2 obserwuje się podobną tendencję: 1,11% oraz 1,06%.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe