Specjalizacje, Kategorie, Działy

Korzystny efekt fototerapii u pacjentów z bielactwem nabytym

Autor: Justyna Daniliszyn
|
Źródło: JEADV
Efekty promieniowania słonecznego mogą być zarówno korzystne, jak i niekorzystne dla zdrowia człowieka. Do tych ostatnich należą oparzenia słoneczne, starzenie się skóry, a zwłaszcza zwiększająca się w Europie liczba zachorowań na raka skóry. Równocześnie produkcja witaminy D w wyniku ekspozycji na promieniowanie UVB jest niezbędna dla zdrowia kości, zwłaszcza ze względu na poprawę wchłaniania wapnia i fosforanów.
Na łamach czasopisma JEADV Bae i wsp. wykazali, że długotrwała fototerapia UVB wąskopasmową u pacjentów z bielactwem wiąże się z pozytywnym wpływem na układ sercowo-naczyniowy i mózgowo-naczyniowy. W badaniu wzięło udział 3229 pacjentów z bielactwem, poddanych co najmniej 100 pojedynczym sesjom fototerapii. Grupa ta została porównana z 9687 pacjentami z bielactwem nabytym bez fototerapii. Zmienne z wiekiem, płcią, rodzajem ubezpieczenia i chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie i hiperlipidemia, zostały dopasowane w skali 1: 3. Ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych lub mózgowo-naczyniowych było istotnie zmniejszone w grupie fototerapii w porównaniu z grupą bez fototerapii [współczynnik ryzyka (HR) 0,637, 95% przedział ufności (CI) 0,523–0,776]. Dane uzyskano z koreańskiej bazy danych NHI z lat 2007–2017.

Fototerapia UVB 311 nm stosowana w bielactwie charakteryzuje się małą częstotliwością (2–3 razy w tygodniu). Ze względu na wrażliwość skóry dotkniętej bielactwem na promieniowanie UV leczenie rozpoczyna się od małych dawek (100–250 mJ/cm2), a następnie powoli zwiększa się dawkę (10–20%), aż u pacjenta wystąpi różowy rumień. Terapia jest początkowo prowadzona przez 3 miesiące. Jeśli wystąpi repigmentacja, można ją kontynuować maksymalnie przez 24 miesiące. Wąskopasmowa fototerapia UVB okazała się najskuteczniejsza w przypadku zmian bielactwa na twarzy, w okolicy karku i na tułowiu. Aby osiągnąć zadowalający efekt, konieczna jest długotrwała ekspozycja na UVB 311 nm, która zaczyna się od małych dawek, ale prowadzi do wysokich skumulowanych dawek w czasie. Część autorów tego badania niedawno opublikowała ogólnokrajowe retrospektywne badanie kohortowe, które wykazało, że w koreańskiej populacji długoterminowa fototerapia wąskopasmowa UVB nie była związana ze zwiększonym ryzykiem raka skóry u pacjentów z bielactwem nabytym.

Pełna treść artykułu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.