Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie łuszczycy zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe

Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 12.10.2016
 
 
Poprawa kontroli łuszczycy może zmniejszyć ryzyko przyszłych chorób układu sercowo-naczyniowego, głosi konkluzja z badania obserwacyjnego zaprezentowanego na 25 Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii w Wiedniu.
Pacjenci z łuszczycą wykazywali zmniejszenie zapalenia naczyń, co obrazowano w PET CT przy użyciu znacznika FDG po jednym roku terapii. Poprawiły się także ciśnienie tętnicze, poziomy C-reaktywnego białka oraz ryzyko sercowo-naczyniowe mierzone skalą Framingham.

Łuszczyca skóry wiąże się z incydentami sercowymi i wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym, a jej leczenie redukuje tą groźbę, co jest wykazywane w PET CT.

Czy w takim razie leczenie moduluje zapalenie naczyń? Aby odpowiedzieć na to pytanie, badacze mierzyli zapalenie łuku aorty w punkcie odcięcia i po roku w PET CT u 90 chorych. Wykazano różnice. Uczestnicy badania – chorzy na łuszczce byli leczeni lekami miejscowymi, biologicznie lub promieniowaniem ultrafioletowym. W porównaniu do punktu wyjścia PASI ( indeks ciężkości łuszczycy) poprawiło się o 33 procent. Poprawa zapalenia obrazowana w PET CT była mniej znacząca po dostosowaniu do skali Framingham. BMI, przyjmowania statyn oraz wykorzystania leków biologicznych oraz innych systemowych terapii łuszczycy. Uzyskano 6 procentową redukcję zapalenia naczyń, poziom podobny do niskodawkowej terapii statynami w schorzeniach naczyniowych. Ale uzyskano już 10-procentową redukcję w 10-letnich incydentach sercowych.
.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe