SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
List otwarty Konsultanta Krajowego w Dermatologii
 
Działy: Aktualności
W związku z podaniem się do dymisji ze stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii i wenerologii, prof. Joanna Maj wystosowała do członków Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego list otwarty tłumaczący tą decyzję.
W liście prof. Joanna Maj podkreśla, że wszystkie działania prowadzone podczas jej kadencji bycia konsultantem krajowym, nie były jej indywidualną zasługą lecz pracą wielu osób, w tym z zarządu głównego PTD, konsultantów wojewódzkich, kierowników katedr i klinik, a także współpracowników z Kliniki Dermatologi, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu.

Prof. Maj akcentuje, że czas sprawowanej funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie dermatologii (od czerwca 2014 do stycznia 2018), był czasem wielu inicjatyw, mających na celu polepszenie opieki nad pacjentami
dermatologicznymi i wenerologicznymi, a także poprawy kształcenia w zakresie dermatologii i wenerologii oraz zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy dermatologów. Wprawdzie nie wszystkie projekty i wnioski zakończyły się sukcesem, ale ponieważ prof. Maj nigdy się nie poddawała, to dzięki temu
przynajmniej część inicjatyw udało się zrealizować. Na końcu listu prof. Maj dobitnie uzasadnia swoją decyzję:

Przyjęłam stanowisko konsultanta krajowego wydelegowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego nie dla zaszczytów, które niewątpliwie wiążą się z tą funkcją, ale z powodu przeświadczenia, że warto poświęcić życie prywatne dla słusznego celu, dla podniesienia rangi naszej dyscypliny, dla pacjentów, którzy na co dzień są często eliminowani przez społeczeństwo i najbliższe otoczenie z powodu widocznych zmian skórnych. Niestety, przeszkody, jakie napotykam od początku swojej działalności, każą mi podać się do dymisji. Uważam, że mój czas, energia i wiedza będą znacznie lepiej spożytkowane dla pacjentów, studentów oraz młodych lekarzy w mojej codziennej pracy klinicznej.

Cały list poniżej:
List otwarty.pdf
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe