Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Lokalna terapia estrogenowa w przypadku atrofii pochwy przed lub po 60 roku życia kobiet

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 27.10.2020
 
 
NEW YORK (Reuters Health) - leczenie małymi dawkami miejscowej terapii estrogenowej (ET) w celu złagodzenia objawów atrofii pochwy może rozpocząć się przed lub po 60 roku życia.
Jak opisano w Menopause, dr Derzko i współpracownicy przeprowadzili analizę post-hoc danych z podwójnie ślepej, randomizowanej, kontrolowanej placebo próby (NCT00108849), w której poddano 205 kobiet po menopauzie w wieku 45 lat i starszych z 10 μg dopochwową terapią estrogenowa przez rok. Kobiety młodsze lub starsze niż 60 lat na początku leczenia oceniano na podstawie indeksu dojrzewania pochwy (VMI; oceniany na podstawie próbek cytologicznych z pochwy), pH pochwy i „najbardziej uciążliwych” objawów (obie oceniano w czteropunktowej skali). Dopochwowa terapia estrogenowa poprawiła VMI dla wszystkich warstw komórek, a także pH pochwy i oceny objawów w obu grupach wiekowych.

Jednak profile cytologiczne były znacząco różne w obu grupach. Wyjściowo odsetek komórek przypodstawnych był niższy u młodszych kobiet (37,8% vs 52,3%), podczas gdy młodsze kobiety miały wyższy odsetek komórek pośrednich (58,9% vs 44,5%). Z kolei wyjściowe proporcje komórek powierzchownych były podobne w obu grupach (3,3% i 3,2%). W 52. tygodniu odsetek komórek parabazalnych zmniejszył się zarówno u młodszych, jak i starszych kobiet, odpowiednio do 4,6% i 11,2%. Podobnie, proporcje komórek pośrednich i powierzchownych wzrosły w obu grupach do odpowiednio 79,2% i 72,9% dla komórek pośrednich oraz 16,2% i 15,9% dla komórek powierzchownych.

Analiza kowariancji wykazała istotne różnice w zmianach VMI od wartości wyjściowej do tygodnia 52. między grupami wiekowymi dla komórek parabazalnych i pośrednich, z szacowanym efektem odpowiednio -3,7 i 5,8 dla komórek parabazalnych i pośrednich, co wskazuje na zmniejszoną odpowiedź komórkową na leczenie u starszych kobiet .Ponadto wpływ leczenia na pH pochwy był mniejszy w przypadku starszych kobiet, z różnicą między grupami wynoszącą -0,19.

Autorzy zauważają, że dopochwową terapię estrogenową można rozpocząć w każdym wieku i złagodzić objawy. „Silniejsza odpowiedź obserwowana u młodszych kobiet potwierdza obecne zalecenia kliniczne dotyczące wczesnego rozpoczynania leczenia. Kontynuacja leczenia może być ważna, aby uniknąć nawrotu atrofii pochwy” - podsumowują.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe