Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Miejsce apremilastu w leczeniu łuszczycy plackowatej

Źródło: JEADV
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 15.01.2021
 
 
Na łamach JEADV Augustin i współpracownicy opublikowali wyniki badania APPRECIATE, czyli wielonarodowego, obserwacyjnego, retrospektywnego, przekrojowego badania pacjentów leczonych apremilastem.
Celem pracy było opisanie charakterystyki pacjentów z łuszczycą (n=480) leczonych apremilastem, ocena jego skuteczności i bezpieczeństwa oraz lepsze zrozumienie perspektyw leczenia. Średni (SD) wyjściowy wynik PASI wyniósł 12,5 (8,4), a odsetek pacjentów z wynikiem PASI <10 wyniósł 40%. Odsetek pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni fototerapią, konwencjonalnymi terapiami systemowymi lub biologicznymi, wynosił 56,3%, 68,3% i 15%. Wyniki sugerują, że rzeczywiste miejsce w terapii apremilastem u pacjentów z łuszczycą występuje najczęściej po fototerapii lub konwencjonalnych terapiach systemowych u pacjentów, którzy jeszcze nie kwalifikują się do stosowania leków biologicznych. Innym ważnym odkryciem badania jest to, że dermatolodzy zaobserwowali kliniczną poprawę u 75,6% pacjentów, przy czym 48,6% osiągnęło PASI 75 i 72,3% tych, którzy kontynuowali stosowanie apremilastu po 6 miesiącach. Te dane dotyczące skuteczności są zgodne z wynikami badań klinicznych III fazy. Warto zauważyć, że ocena leczenia apremilastem przez pacjentów była również bardzo pozytywna: 31% pacjentów osiągnęło, a 22,7% przekroczyło oczekiwania dotyczące leczenia.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe