Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nietypowe melanocytowe zmiany skórne

Źródło: JEADV
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 25.02.2021
 
 
Kliniczne i dermoskopowe różnicowanie wczesnych czerniaków i znamion atypowych pozostaje wyzwaniem, zwłaszcza u pacjentów z wieloma zmianami pigmentacyjnymi oraz zmianami o niepokojących cechach klinicznych i/lub dermoskopowych.
Opisano kilka specyficznych dla czerniaka kryteriów i wystandaryzowanych algorytmów, które znacznie poprawiły wczesne rozpoznawanie czerniaka. Jednak żadne z tych podejść nie uwzględniało lokalizacji zmiany i ilości ekspozycji na słońce jako ważnych czynników wpływających na ich wygląd kliniczny i dermoskopowy.

Tognetti i współautorzy na łamach czasopisma JEADV po raz pierwszy zbadali, czy anatomiczne umiejscowienie nietypowych zmian barwnikowych wpływa na pierwszą diagnozę dermatologów o różnym poziomie wiedzy i na ile różne algorytmy checklist, zasada ABCDE mogą pomóc w dermoskopowym różnicowaniu czerniaków wczesnych od znamion atypowych. W związku z tym autorzy zebrali 980 obrazów dermoskopowych atypowych zmian melanocytowych i przypisali je do czterech obszarów ciała ze względu na ich spodziewaną ekspozycję na słońce w ciągu życia (chronicznie, często, rzadko).

Najwięcej "fałszywie dodatnich" rozpoznań znamion atypowych i "fałszywie ujemnych" wczesnych czerniaków stwierdzono w obszarach rzadko eksponowanych na słońce, na co wskazuje najmniejsza dokładność diagnostyczna niezależna od poziomu doświadczenia (59% u młodych i 61% u doświadczonych dermoskopistów). Według autorów zjawisko to wynika z często niepokojących cech dermoskopowych znamion atypowych na tych obszarach, które w związku z tym były nadmiernie diagnozowane jako wczesne czerniaki. Z drugiej strony, wczesne czerniaki w tym miejscu ciała były powszechnie określane jako „pozbawione cech charakterystycznych” zgodnie z dobrze znanymi wzorcami dermoskopowymi. Może to odpowiadać za wysoki odsetek diagnoz „fałszywie ujemnych”, ponieważ nie stwierdzono żadnych klasycznych cech czerniaka.

Dzięki zastosowaniu zintegrowanego kliniczno-dermoskopowego systemu oceny ryzyka (iDScore), opracowanego przez autorów w 2018 r., dokładność diagnostyczna wzrosła we wszystkich lokalizacjach ciała (średnio o około 14% u młodych i o około 12% u ekspertów). Warto zauważyć, że największą korzyść ze stosowania iDScore zaobserwowano w zmianach na obszarach rzadko eksponowanych na światło, wskazanych przez znacznie zwiększoną dokładność diagnostyczną w obu grupach (+ 20% u młodych i + 21% u ekspertów).

Ustalenia Tognetti i wsp. mają istotne znaczenie z kilku powodów.

Znając problem zawyżenia lub niedoszacowania atypowych zmian melanocytowych w zależności od ich lokalizacji, ich ustalenia mogą skłaniać do ponownego przemyślenia, ponieważ zmiany te nie zawsze są prawidłowo diagnozowane za pomocą klasycznych cech dermoskopowych i/lub kliniczno - dermoskopowych (np. zasada ABCDE ).

Korzystanie z iDScore, zwłaszcza na obszarach chronionych przed słońcem, może znacznie zwiększyć dokładność diagnostyczną i zapewnić większą pewność oceny nietypowych zmian melanocytowych.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe