Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Niszczenie bakterii bytujących na skórze może pogarszać rokowanie pacjentów z AZS

Źródło: Miyano T, Irvine AD, Tanaka RJ. Model-Based Meta-Analysis to Optimize Staphylococcus aureus‒Targeted Therapies for Atopic Dermatitis. JID Innov 2022; 2(3): 100110. doi: 10.1016/j.xjidi.2022.100110
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 01.08.2022
 
 
Kilka badań klinicznych dotyczących eradykacji Staphylococcus aureus (S. aureus) – terapii ukierunkowanych na atopowe zapalenie skóry (AZS) – przyniosło sprzeczne wyniki dotyczące stanu pacjentów.
Międzynarodowy zespół naukowy przeprowadził na podstawie wyników badań metaanalizę opartą na modelu matematycznym. Stworzono model opisujący patogenezę AZS na poziomie systemów obejmujących dynamiczne interakcje między S. aureus a koagulazoujemnym Staphylococcus (CNS) występującym na skórze.

Jest to zwykle Staphylococcus hominis. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że eradykcja Staphylococcus hominis wraz z flukloksacyliną, stosowana bardzo często w terapii AZS, szkodzi, a usunięcie działania bakteriobójczego na Staphylococcus hominis poprawia rokowanie pacjentów.

Hipotetyczna (modelowana) eradykacja S. aureus o 3,0 log10 jednostek tworzących kolonie na centymetr kwadratowy bez zabijania bakterii CNS osiągnęła wskaźnik obszaru wyprysku i nasilenia wyprysku porównywalny z tym, jaki wystąpił po zastosowaniu dupilumabu. W trakcie badań ustalono modelową terapię – podawanie dupilumabu w połączeniu z eradykacją S. aureus.

Jak sprawdzono na podstawie wskaźników obszaru wyprysku i nasilenia wyprysku 75 w 16. tygodniu terapii, zastosowanie samej eradykacji S. aureus oznacza zmniejszenie obszaru zaatakowanego o 66,7 proc., zastosowaniu dupilumabu o 61,6 proc., a kombinacja eradykacji i dupilumabu aż o 87,8 proc. Poprawę skuteczności zaobserwowano również w przypadku osób słabo odpowiadających na dupilumab.

Modelowanie matematyczne wykazało, że eradykacja bakterii CNS pogarsza rokowanie pacjentów z AZS, a eradykacja samych S. aureus bez niszczenia bakterii CNS może poprawić skuteczność terapii u chorych na AZS, w tym ze słabą odpowiedzią na dupilumab. Opracowywane są już terapie na podstawie tego modelu.

Opracował Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.