Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowy, bardzo skuteczny lek na łuszczycę krostkową?

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Łuszczyca różne ma oblicza, a jednym z najbardziej ponurych jest uogólniona postać krostkowa. Bardzo pomyślne wieści płyną z prestiżowego „British Dermatology”, w którym zasiano ziarno nadziei na bardzo skuteczny lek biologiczny.
Uogólniona łuszczyca krostkowa (generalized pustular psoriasis – GPP) jest rzadką, przewlekłą i ciężką zapalną chorobą skóry charakteryzującą się nagłym pojawieniem się krost, której często towarzyszy uogólniony stan zapalny. Nieleczone zaostrzenia mogą zagrażać życiu ze względu na potencjalne poważne powikłania, takie jak posocznica i niewydolność wielonarządowa. Brak wystandaryzowanych kryteriów w międzynarodowych wytycznych oraz niejednorodność objawów utrudniają rozpoznanie.

Spesolimab, antagonista interleukiny 36R, został niedawno zarejestrowany w USA i Japonii do leczenia zaostrzeń u dorosłych, ale w Europie nie ma zatwierdzonych metod leczenia. Hamowanie szlaku IL-36 wykazało skuteczność i bezpieczeństwo u pacjentów z GPP, zatem badacze – w tym z Polski (prof. Andrzej Kaszuba oraz prof. Waldemar Placek – gratulujemy!) – poszli za ciosem, sprawdzając kolejny lek z tej grupy – imsidolimab.

W otwartym, jednoramiennym badaniu pacjentów z uogólnioną łuszczycą krostkową leczono imsidolimabem w celu oceny skuteczności klinicznej, tolerancji i bezpieczeństwa – badanie ukończyło 6 pacjentów. Otrzymali oni lek dożylnie w dawce 750 mg w 1. dniu, a następnie 3 dawki imsidolimabu podskórnie po 100 mg w dniach 29., 57. i 85. Jako pierwszorzędowy punkt końcowy skuteczności przyjęto odpowiedź w tygodniu 4. i 16. po leczeniu imsidolimabem mierzoną za pomocą skali CGI.

Odpowiedzi obserwowano już w 3. dniu, z ciągłą i stałą poprawą w wielu ocenach skuteczności w dniu 8., 29. i do dnia 113. Większość działań niepożądanych związanych z leczeniem miała nasilenie łagodne do umiarkowanego; żaden pacjent nie przerwał badania z powodu jakiegokolwiek działania ubocznego.

Autorzy planują już badanie fazy 3, za oceanem takie właśnie jest w trakcie, a pierwsze wyniki powinny zostać podane w drugiej połowie 2024 roku.

Opracowanie: Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.