Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nowy lek na uogólnioną łuszczycę krostkową

Źródło: FDA
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 06.09.2022
 
 
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła spesolimab (Spevigo) w terapii w zaostrzeniach uogólnionej łuszczycy krostkowej (GPP) u dorosłych.
Jak stwierdził prof. dr Mark Lebwohl z Icahn School of Medicine w Mount Sinai w stanie Nowy Jork prowadzący kluczowe dla zatwierdzenia spesolimabu badanie, „zaostrzenia w uogólnionej łuszczycy krostkowej mogą znacznie wpłynąć na życie pacjenta i prowadzić do poważnych, zagrażających życiu powikłań”.

Dodał, że obecnie dostępna będzie „zatwierdzona przez FDA terapia, która może pomóc pacjentom, do tej pory niemającym żadnych opcji pomocy w radzeniu sobie z zaostrzeniami GPP”.

Spesolimab jest nowym, selektywnym przeciwciałem monoklonalnym, które blokuje sygnalizację interleukiny-36 (IL-36), biorącej udział w zaostrzeniach uogólnionej łuszczycy krostkowej. Jest to lek sierocy. W 12-tygodniowym, kontrolowanym placebo globalnym badaniu klinicznym terapia spesolimabem wykazała istotny spadek wykwitów w postaci krost na skórze w porównaniu z placebo. Nie zaobserwowano ich u 54 proc. pacjentów, podczas gdy w grupie placebo było to 6 proc. W badaniu wzięły udział 53 osoby z zaostrzeniami GPP.

Działania niepożądane obserwowane u co najmniej 5 proc. pacjentów to: astenia i zmęczenie; nudności i wymioty; ból głowy; świąd; krwiak i siniak w miejscu wlewu; zakażenia dróg moczowych.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.