Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Omalizumab skuteczny w leczeniu przewlekłej pokrzywki spontanicznej u dzieci

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Wang A, Yun Y, Wen Z, Gao Y, Qi S, Zhang Y, Liang Y, Yao X. Efficacy and safety of omalizumab against chronic spontaneous urticaria: Real-world study from China World Allergy Organ J . 2022 Nov 15;15(12):100719.doi: 10.1016/j.waojou.2022.100719
Omalizumab jest skutecznym lekiem w leczeniu przewlekłej pokrzywki spontanicznej (CSU) w wieku co najmniej 12 lat, a jego skuteczność u pacjentów młodszych nie została w pełni udokumentowana.
Zespół chińskich naukowców i klinicystów zbadał skuteczność terapeutyczną i bezpieczeństwo omalizumabu w chińskiej populacji CSU we wszystkich grupach wiekowych.

Badanie to miało charakter retrospektywny i obserwacyjny. Zebrano i przeanalizowano dane kliniczne pacjentów leczonych omalizumabem od października 2018 do sierpnia 2021 roku.
Do badania włączono 235 pacjentów, z których 54,0 proc. (n = 127/235) stanowiły kobiety. Wszyscy pacjenci otrzymali co najmniej trzy iniekcje omalizumabem, a średni czas leczenia wynosił 3,4 ±1,0 miesiąca.

Pod koniec 12. tygodnia 98,7 proc. (n = 232/235) pacjentów odpowiedziało na omalizumab, z czego 91,1 proc. (n = 214/235) uzyskało odpowiedź całkowitą (CR).

We wszystkich grupach wiekowych obserwowano pełną odpowiedź na leczenie omalizumabem. Wszyscy pacjenci w wieku poniżej 12 lat (n = 26) osiągnęli CR pod koniec 12. tygodnia, a poprawa kliniczna utrzymywała się do zakończenia leczenia. 87 pacjentów poddanych zostało 3–9-miesięcznej obserwacji po zakończeniu leczenia, średnio trwającej 5,7 ±2,0 miesiąca. U 17,2 proc. (n = 15/87) pacjentów wystąpił nawrót choroby po przerwaniu leczenia.

W badaniu nie stwierdzono czynników związanych z odpowiedzią terapeutyczną i nawrotem wskutek leczenia omalizumabem.

Jak wynika z pozyskanych danych badawczych, omalizumab jest bezpieczną i skuteczną terapią pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną, w tym w wieku poniżej 12 lat.
Istotnym uzupełnieniem terapii byłoby dodanie omalizumabu do schematu leczenia pacjentów z przewlekłą pokrzywką spontaniczną w wieku poniżej 12. roku życia.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.