Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Popularne leki na cukrzycę przyczyną pemfigoidu

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2719752
Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.09.2019
 
 
Pomimo dobrej skuteczności w leczeniu cukrzycy ostatnie badania sugerują związek pomiędzy stosowaniem gliptyn a występowaniem pemfigoidu pęcherzowego (bullous pemphigoid).
Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP4) są relatywnie nową grupą leków, coraz chętniej stosowaną w terapii cukrzycy typu 2. Do tej kategorii należą znane substancje, takie jak sitagliptyna, wildagliptyna, czy linagliptyna.

Mechanizm działania tych leków oparty jest o efekt inkretynowy, zwiększają one poziom GLP-1 oraz GIP prowadząc do zmniejszenia sekrecji glukagonu i w konsekwencji obniżenia glikemii.

W badaniu na populacji koreańskiej (1340 osób) zaobserwowano wzrost występowania pemfigoidu w latach 2012- 2018 wśród chorych stosujących inhibitory DPP4, w sposób istotny przewyższał on częstość tej choroby u pacjentów cukrzycowych bez stosowania gliptyn.

Najbardziej narażoną na pemfigoid populacją są mężczyźni stosujący wildagliptynę. Podłoże tego zjawiska nie jest poznane i wymaga szerszych badań, w tym w oparciu o nauki podstawowe.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe