Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Przy stanach zapalnych spowodowanych przez stopę cukrzycową najlepsze jest leczenie chirurgiczne i zachowawcze

Źródło: Truong DH, Bedimo R, Malone M, Wukich DK, Oz OK , Killeen AL , Lavery LA Meta-Analysis: Outcomes of Surgical and Medical Management of Diabetic Foot Osteomyelitis Open Forum Infect Dis. 2022 Aug 9;9(9):ofac407. doi: 10.1093/ofid/ofac407
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 27.09.2022
 
 
Naukowcy i klinicyści z amerykańsko-australijskiego zespołu badawczego przeprowadzili metaanalizę dotyczącą danych na temat leczenia zachowawczego oraz chirurgicznego zapalenia kości i szpiku stopy cukrzycowej.
Analizę przeprowadzono, opierając się na danych dostępnych w bazach PubMed i Google Scholar, obejmujących sprawozdania z badań i analizy za okres od stycznia 1931 roku do stycznia 2020 roku. Artykuły, które dotyczyły artropatii Charcota, opisy przypadków, krótkie serie przypadków, artykuły przeglądowe, komentarze, badania inne niż prowadzone na ludziach zostały wykluczone.

Do oceny błędu systematycznego każdego badania zastosowano narzędzie oceny jakości badań dokładności diagnostycznej (QUADAS-2). Metaanalizę przeprowadzono przy użyciu metod efektów losowych i odwrotnej wariancji.

Ostatecznie ze 1192 sprawozdań i analiz do metaanalizy włączono 28. Postępowania medycznego w DFO dotyczyło 18 artykułów, a 13 – postępowania chirurgicznego w zapaleniu kości i szpiku stopy cukrzycowej. Trzy artykuły zostały uwzględnione w obu grupach.

Jak stwierdzono na podstawie pozyskanych danych, średni wskaźnik powodzenia wyniósł 68,2 proc. dla leczenia zachowawczego i 85,7 proc. dla leczenia chirurgicznego i zachowawczego.

Wystąpiły przy tym istotne niespójności w określeniu choroby tętnic obwodowych i neuropatii obwodowej oraz znaczna heterogeniczność wyników pomiędzy badaniami. Odnotowano jednak wysoki wskaźnik skutecznego leczenia, zwłaszcza dla pacjentów poddawanych terapii jednocześnie zachowawczej i chirurgicznej.

Jak stwierdzili autorzy, potrzebne są badania prospektywne dla wypracowania złotych standardów diagnozowania zapalenia kości i szpiku, co ułatwi postępowanie z pacjentami z zaawansowanymi postaciami stopy cukrzycowej.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.