Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rak kolczystokomórkowy skóry i rak z komórek Merkla - rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne PTD

Źródło: Przegląd Dermatologiczny
Autor: Alicja Kostecka |Data: 09.07.2019
 
 
Rak kolczystokomórkowy skóry (squamous cell carcinoma – SCC) jest drugim co do częstości występowania rakiem skóry, zaraz po raku podstawnokomórkowym skóry (basal cell carcinoma –BCC). Szacuje się, że BCC i SCC stanowią łącznie nawet 99% wszystkich raków skóry (non-melanoma skin cancers – NMSC), będących najliczniejszą grupą nowotworów złośliwych pochodzenia nabłonkowego występujących u osób rasy kaukaskiej.
Rak kolczystokomórkowy skóry charakteryzuje się powolnym wzrostem, zdolnością do tworzenia przerzutów, a późno zdiagnozowany może prowadzić do destrukcji otaczających tkanek i powstania poważnych defektów estetycznych. Rak kolczystokomórkowy skóry znacznie częściej niż BCC daje przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych oraz narządów odległych. Ryzyko tworzenia przerzutów szacuje się na ok. 4% wszystkich przypadków SCC, co decyduje o jego znacznie wyższej złośliwości oraz większej śmiertelności w porównaniu z BCC.
Pacjenci leczeni immunosupresyjnie są grupą szczególnie narażoną na występowanie SCC. Długoletnia immunosupresja, przede wszystkim po przeszczepach narządów wewnętrznych, sprzyja rozwojowi SCC (60–150-krotnie) i innych rzadkich agresywnych raków skóry, takich jak rak podstawno-kolczystokomórkowy (basosquamous cell carcinoma) lub rak z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma – MCC), których częstość występowania wzrasta ostatnio również u osób immunokompetentnych.

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD) na podstawie wytycznych American Academy of Dermatology (AAD, 2017) [1], aktualnych rekomendacji National Comprehensive Cancer Network (2018), danych American Joint Committee on Cancer (AJCC, 2017) [2] oraz polskich zaleceń wielospecjalistycznych [3], w celu ulepszenia diagnostyki i leczenia SCC i MCC w Polsce, podjęło próbę usystematyzowania zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem tych raków.

Więcej: www.termedia.pl/Rak-kolczystokomorkowy-skory-i-rak-z-komorek-Merkla-Rekomendacje-r-ndiagnostyczno-terapeutyczne-Polskiego-Towarzystwa-Dermatologicznego,56,36827,1,0.html
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe