Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Relacje pomiędzy masą urodzeniową, BMI w wieku szkolnym, a ryzykiem ropni mnogich pach w przyszłości

Źródło: JAMA Dermatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 28.07.2020
 
 
Wiadomo, że otyli pacjenci oraz ci, u których szybko dochodzi do zwiększenie masy ciała, mają zwiększone ryzyko rozwoju ropni mnogich pach. Niewiele natomiast wiadomo, czy masa urodzeniowa oraz BMI w wieku dziecięcym wpływają na ryzyko rozwoju choroby w wieku młodzieńczym i dorosłym.
Na łamach JAMA Dermatology ukazały się wyniki duńskiego badania kohortowego, w którym odpowiedziano na te pytania.

W badaniu wykorzystano dane ponad 347 tys. dzieci urodzonych w latach 1935-1996 oraz powiązano je z danymi pochodzącymi z duńskiego rejestru publicznej służby zdrowia. Dla każdego rekordu zidentyfikowano masę urodzeniową, masę ciała oraz wzrost zmierzone w szkole w wieku 7– 13 lat.

Łącznie w badanej populacji 1037 osób zachorowało na ropnie mnogie pach, przy czym mediana wieku w momencie diagnozy wynosiła 39 lat; najmłodszy pacjent miał 15 lat, a najstarszy - 73 lata. Osoby z niską masą urodzeniową (2,00-2,75 kg) oraz największą (4,26-5,50 kg) miały zwiększone ryzyko rozwoju ropni mnogich pach w w porównaniu z noworodkami o fizjologicznej masie urodzeniowej (odpowiednio: HR=1,36; 95% CI: 1,10-1,68; HR=1,39; 95% CI: 1,01-1,93). Zwiększone ryzyko ropni mnogich pach było związane ze zwiększeniem wartości odchylenia standardowego BMI odpowiedniego dla płci i dla wieku 7 lat (HR=1,32; 95% CI: 1,24-1,40) oraz 13 lat (HR=1,50; 95% CI: 1,40-1,61).

U dzieci, u których BMI było w normie w wieku 7 lat, a wpadły w nadwagę w wieku 13 lat, ryzyko ropni mnogich pach w przyszłości było zwiększone. Natomiast w przypadku, gdy dziecko miało nadwagę w wieku 7 lat, a normowagę w wieku 13 lat ryzyko ropni mnogich pach nie było zwiększone. Pozwala to twierdzić, że normalizacja BMI może niwelować niekorzystne efekty metaboliczne z przeszłości.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe