Specjalizacje, Kategorie, Działy

Ryzyko infekcji dróg oddechowych przy stosowaniu antagonistów interleukiny 23

Udostępnij:
Stosowanie antagonistów IL-23 w chorobach autoimmunologicznych zwiększało ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych, ale nie dolnych dróg oddechowych.
Antagoniści interleukiny 23 (IL-23) na przykład ustekinumab (antagonista IL 12 i 23), guselkumab i risankizumab to leki stosowane u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi takimi jak łuszczyca. Na łamach Journal of the American Academy of Dermatology ukazał się przegląd systematyczny z meta-analizą dotyczący ryzyka infekcji dróg oddechowych u pacjentów stosujących te leki.

Badacze zidentyfikowali 54 badania (26 dotyczących ustekinumabu, 9 guselkumabu, 8 briakinumabu, 5 risankizumabu, 5 tildrakizumabu i jedno brazikumabu) obejmujące w sumie 10907 pacjentów leczonych lekami biologicznymi i 5175 leczonych placebo. Ogółem, stosowanie tych leków zwiększało ryzyko infekcji dróg oddechowych (RD=0,019; 95% CI: 0,005-0,033). W szczegółowej analizie ryzyko to wynikało głównie ze zwiększenia ryzyka infekcji górnych dróg oddechowych (RD=0,017; 95% CI: 0,005-0,029), ale nie dolnych dróg oddechowych.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), RD – Risk Difference (pl. różnica ryzyka)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.