Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko migotania lub trzepotania przedsionków u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry

Źródło: JAAD
Opracowanie: lek. med. Mikołaj Kamiński
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 24.11.2020
 
 
Tagi: AZS, ryzyko, Dania
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest coraz częściej rozpoznawane wśród mieszkańców krajów rozwiniętych. Przewlekły stan zapalny może być podłożem wielu chorób przewlekłych w tym chorób sercowo-naczyniowych takich jak migotanie lub trzepotanie przedsionków. Na łamach Journal of the American Academy of Dermatology ukazały się wyniki badania kohortowego w którym oceniono związek pomiędzy chorowaniem na AZS, a ryzykiem migotania lub trzepotania przedsionków.
Badacze wykorzystali dane pochodzące z duńskich rejestrów zdrowotnych w których wyszukiwano pacjentów u których rozpoznano atopowe zapalenie skóry w latach 1977-2013. Na każdego pacjenta z AZS dobrano po 10 osób zdrowych stanowiących grupę kontrolną. W analizie wykorzystano wieloczynnikowy model hazardu Coxa.

W sumie zidentyfikowano ponad 13 tys, rekordów pacjentów z AZS i 124 tys. osób stanowiących grupę kontrolną. Mediana obserwacji wyniosła 19,3 lat. Skumulowane ryzyko migotania lub trzepotania przedsionków wyniosło 0,81% w grupie AZS i 0,67% grupy kontrolnej. AZS było czynnikiem ryzyka i/lub trzepotania przedsionków niezależnym od innych czynników ryzyka tej choroby (HR=1,2; 95% CI: 1,0-1,6).
Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry mają o 20% zwiększone odległe ryzyko migotania przedsionków.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe