Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sam wiek nie powinien ograniczać stosowania ogólnoustrojowej terapii łuszczycy

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 01.09.2020
 
 
NEW YORK (Reuters Health) - Pacjenci w wieku powyżej 65 lat mogą odnieść korzyści z ogólnoustrojowego leczenia łuszczycy, jeśli tylko lekarze będą świadomi chorób współistniejących i leków towarzyszących.
Dr van Winden i współpracownicy przeszukali literaturę do listopada 2019 r. pod kątem randomizowanych badań klinicznych, badań kohortowych, dużych serii przypadków i metaanaliz oceniających ogólnoustrojowe terapie przeciwłuszczycowe u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych.Jak donosi JAMA Dermatology, wstępne wyszukiwanie dało 8632 artykuły, z których 31 obejmowało ponad 39 000 pacjentów.

Pod koniec fazy indukcji (12-16 tygodni) odsetek starszych pacjentów z 75% redukcją obszaru łuszczycy i wskaźnika ciężkości wyniósł 49% w grupie metotreksatu (74 pacjentów); 46% do 52,6% z cyklosporyną (178 pacjentów); 27% do 47,8% z acytretyną (108 pacjentów); 15,6% do 64% z etanerceptem (256 pacjentów); 66,7% do 93% z infliksymabem (43 pacjentów); 60,7% do 65% z adalimumabem (100 pacjentów); 56,5% z ustekinumabem (46 pacjentów); i 86,4% z sekukinumabem (67 pacjentów).

Wydaje się, że wiek nie był związany ze skutecznością acytretyny, etanerceptu, adalimumabu ani sekukinumabu.
Jednak starszy wiek był istotnie związany z pogorszeniem czynności nerek u osób stosujących cyklosporynę oraz z limfopenią u osób stosujących estry kwasu fumarowego (współczynnik ryzyka 2,42). Infekcje były najczęściej zgłaszanym zdarzeniem niepożądanym w przypadku leków biologicznych, ale nie stwierdzono żadnego znaczącego związku z wiekiem.

„Ogólnie dostępna literatura na temat ogólnoustrojowego leczenia przeciwłuszczycowego u osób starszych jest niewielka. Dlatego chcielibyśmy zachęcić badaczy do dostarczenia większej ilości rzeczywistych dowodów w tej dziedzinie, a także analiz potencjalnych kohort lub randomizowanych badań, mające na celu poprawę wytycznych klinicznych w tej rosnącej grupie pacjentów ”, podsumowała dr van Winden.

sil 2020.pdf
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe