SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Secukinumab skuteczny w łuszczycy paznokci
 
Tagi: secukinumab
Secukinumab, nowy inhibitor interleukiny 17A, wykazał długotrwałą skuteczność w leczeniu łuszczycy paznokci, dłoni i nosa wynika z dwuletnich obserwacji.
Doniesienie zostało przedstawione na Międzynarodowym Kongresie Łuszczycy w Londynie i pochodzą z dwóch badań - Gesture and Transfigure.

Gest obejmowało 205 pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą, którzy byli leczeni podskórnymi dawkami 150 mg lub 300 mg secukinumabu. Wyniki z 2,5 rocznej obserwacji wykazały, że 59% leczonych dawką 300 mg i 53% pacjentów leczonych dawką 150 mg miało klarowne lub prawie przezroczyste dłonie i stopy, jak oceniono za pomocą wskaźnika ppIGA. Polepszenie odnotowano również we wskaźniku ppPASI.

Transfigure, podwójnie ślepe, randomizowane, kontrolowane badanie z placebo fazy 3b objęło 198 pacjentów, również z umiarkowaną do ciężkiej chorobą. Zastosowano te same reżimy dawkowania, co w badaniu Gest, tym razem w porównaniu z placebo. Wyniki Transfigury wykazały poprawę linii bazowej o -63%, ocenianą na podstawie wskaźnika nasilenia łuszczycy paznokci w grupie dawek 150 mg, podczas gdy osoby z grupy dawek 300 mg poprawiły się o -73% po 2,5 roku.
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe