Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Sekukinumab u osób z nadmierną masą ciała – zwiększyć dawkę?

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 21.06.2022
 
 
Tagi: sekukinumab
Sekukinumab jest przeciwciałem przeciwko interleukinie 17A, stosowanym z powodzeniem w leczeniu m.in. łuszczycy. Jak wskazują najnowsze dane z prestiżowego „British Journal of Dermatology”, lek ten powinien być stosowany w większych dawkach u osób z nadmierną masą ciała.
Dane naukowe wskazują, że wraz ze wzrostem masy ciała rośnie ryzyko ciężkiej postaci łuszczycy; otyłość jest ponadto dobrze udokumentowanym czynnikiem ryzyka tej dermatozy. W związku z tym międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził randomizowane badanie, które objęło 331 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią choroby i masą ciała co najmniej 90 kg.

Badanych przydzielono losowo do otrzymywania sekukinumabu w dawce 300 mg co 2 lub 4 tygodnie. Ponadto chorych z drugiej grupy, którzy w 16. tygodniu nie osiągnęli 90-proc. poprawy w skali PASI kwalifikowano do kontynuowania schematu 4-tygodniowego lub przejścia do 2-tygodniowego.

Sekukinumab podawany dwukrotnie częściej okazał się istotnie skuteczniejszy – PASI 90 po 16 tygodniach leczenia osiągnięto u 73,2 proc. pacjentów w porównaniu z 55,5 proc.

Po 52 tygodniach zdecydowanie i istotnie większą skuteczność udowodniono dla pierwszego ze schematów leczenia (PASI 75, 90 i 100 odpowiednio 88,9 vs 74,8 proc., 76,4 vs 52,4 proc. i 46,7 vs 27,3 proc.).

Podobnie w skali IGA – punktację 0 lub 1 osiągnięto u 66,1 proc. pacjentów otrzymujących lek co 2 tygodnie i 48,8 proc. u pacjentów z 4-tygodniowego schematu.

Lek okazał się skuteczniejszy także w ostatniej analizie dotyczącej grupy pacjentów, którzy nie osiągnęli PASI 90 po 16 tygodniach. U tych, którzy kontynuowali schemat 4-tygodniowy, uzyskano gorsze wyniki leczenia niż wśród chorych, którzy zaczęli otrzymywać lek co 2 tygodnie – po 32 tygodniach PASI 90 uzyskano u odpowiednio 16,5 proc. oraz 38,7 proc. pacjentów. Co bardzo istotne, oba schematy okazały się równie bezpieczne.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.