Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczność zamiany ipilimumabu na inne przeciwciało anty-PD1 z powodu działań niepożądanych

Źródło: JAMA Dermatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 24.07.2020
 
 
Przeciwciała skierowane przeciwko PD-1 stanowią skuteczne leczenie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem złośliwym, które jednak charakteryzuje się częstymi działaniami niepożądanymi nietolerowanymi przez pacjentów
Na łamach JAMA Dermatology ukazała się analiza danych z francuskich ośrodków, w których pacjenci z rozsianym czerniakiem byli leczeni za pomocą ipilimumabu.
U części pacjentów przerwano leczenie ipilimumabem ze względu na nietolerancję działań niepożądanych i zadecydowano o zamianie przeciwciała anty-PD1 na pembrolizumab i niwolumab.

Łącznie 56 pacjentów doznało ciężkich działań niepożądanych powstałych na tle mechanizmów immunologicznych wywołanych przez ipilimumab w monoterapii. Z tej grupy, 20 pacjentów rozpoczęło terapię pembrolizumabem, a 20 niwolumabem. Co najmniej jedno działanie niepożądane powstałe na tle immunologicznym odnotowano u 6 (30%) pacjentów leczonych pembrolizumabem i 14 (70%) leczonych niwolumabem. W sumie czterech pacjentów zaprezentowało te same działania niepożądane jak w przypadku poprzedzającej terapii ipilimumabem.

Spośród tych łącznie 20 pacjentów, 12 doświadczyło działań niepożądanych powstałych na tle immunologicznym 3 lub 4 stopnia: przy czym najczęstsze były zaburzenia endokrynologiczne (6 powikłań), cztery przypadki zapalenia płuc oraz cztery zapalenia okrężnicy. U siedmiu pacjentów do ustąpienia objawów doszło po zastosowaniu glikokortykosteroidów, a u jednego z zapaleniem okrężnicy, do ustąpienia doszło po zastosowaniu antagonistów TNF-alfa.

Łącznie 5 pacjentów musiało przerwać terapie z powodu działań niepożądanych. Ostatecznie jedynie dwa powikłania skórne i dwa powikłania w obrębie układu wydzielania wewnętrznego nie ustąpiły po zakończeniu leczenia anty-PD1.

Na podstawie omawianego badania wydaje się, że u dużej części pacjentów, która doświadczyła ciężkich działań niepożądanych w trakcie leczenia ipilimumabem, zamiana przeciwciała anty-PD1 na inne może umożliwić kontynuację leczenia czerniaka złośliwego.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe