Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Springer Open Choice dla polskich naukowców
Źródło: AK/Springer
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.01.2019
 
 
Możliwość bezpłatnego publikowania i dostępu do artykułów publikowanych przez wydawnictwo Springer dla polskich instytucji w 2019 r. Licencje krajowe Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science zostały przedłużone na rok 2019 i oznacza możliwość swobodnej publikacji w blisko 2000 czasopism.
Program Springer Open Choice/Open Access jest dodatkiem do narodowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer, działającej od 2010 roku. Licencja wraz z programem są realizowane w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą oraz finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Artykuły Open Access poddane są procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów (temu samemu, co w tradycyjnym modelu publikacji), ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją “Creative Commons Attribution” (CC BY). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

Program Springer Open Choice umożliwia autorom wybór zasady publikacji – tradycyjnej lub Open Access. Z programu narodowego mogą korzystać autorzy korespondencyjni, posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej zarejestrowanej do licencji krajowej Springer.
Link do listy instytucji i czasopism poniżej:

https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/16372558/data/v1

https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/10309756/data/v4
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe