Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Stosowanie doustnego selektywnego inhibitora kinazy janusowej 1 (JAK-1) u młodzieży i dorosłych z atopowym zapaleniem skóry

Źródło: Medscape
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 29.06.2020
 
 
Podczas wirtualnego spotkania American Academy of Dermatology dr Melinda Gooderham przedstawiła wyniki badania klinicznego fazy 3 JADE-MONO-2 dotyczące stosowania abrocytynibu, doustnego selektywnego inhibitora kinazy janusowej 1 (JAK-1) u młodzieży i dorosłych z umiarkowanym do ciężkiego stopnia atopowym zapaleniem skóry.
Uczestnicy JADE-MONO-2 zostali zrandomizowani w stosunku 2:2:1 do abrokitynibu w dawce 200 mg raz dziennie, 100 mg raz dziennie i placebo przez 12 tygodni. IGA równy 0 lub 1, poprawa o co najmniej dwa stopnie w 12. tygodniu, został osiągnięty u 38,1% i 28,4% pacjentów na 200 i 100 mg dawce inhibitora JAK-1, w porównaniu z 9,1% grupą otrzymujących placebo. Drugi współistniejący punkt końcowy - 75% zmniejszenie w stosunku do wartości wyjściowej Eczema Area and Severity Index (odpowiedź EASI-75) po 12 tygodniach - została osiągnięta u 61% pacjentów przyjmujących abrocitynib w dawce 200 mg/dzień, 44,5% przy 100 mg/dzień i 10,4% w grupie kontrolnej. Kluczowym, drugorzędowym punktem końcowym była poprawa świądu w oparciu o co najmniej 4-punktową poprawę w 12. tygodniu w Peak Pruritus Numerical Rating Scale ze średniej wyjściowej punktacji wynoszącej 7. Ten wynik osiągnęło 55,3% pacjentów przyjmujących abrocitynib w dawce 200 mg, 45,2% dla 100 mg i 11,5% dla placebo. Warto zauważyć, że zmniejszenie swędzenia było imponująco szybkie, a znaczne oddzielenie od placebo nastąpiło w ciągu pierwszych 24 godzin badania, po zaledwie jednej dawce abrocitynibu. W 2. tygodniu około jedna trzecia pacjentów przyjmujących duże dawki i jedna czwarta pacjentów otrzymujących abrocitynib w małych dawkach osiągnęła już punkt końcowy, kontynuowała dermatolog.
Poprawie wyników w świądzie u pacjentów leczonych abrokitynibem towarzyszyła znaczna poprawa oceny jakości życia, co stanowi kolejny wtórny punkt końcowy. Wskaźnik odpowiedzi EASI-90, jeszcze inny kluczowy wynik wtórny, wyniósł 37,7% dla abrocitynibu w dawce 200 mg, 23,9% dla 100 mg i 3,9% dla placebo.

Oczekuje się, że wyniki JADE COMPARE, fazy 3, porównanie abrocitynibu i dupilumabu zostaną przedstawione w tym roku na wirtualnym dorocznym kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (European Academy of Dermatology and Venereology).
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe