Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sub-society meeting orgaznizowany przez European Task Force on Atopic Dermatitis w ramach Kongresu EADV

Źródło: dr n.med. Magdalena Trzeciak Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Autor: Marzena Jaskot |Data: 16.10.2014
 
 
Tradycją tej konferencji są rozpoczynające obrady, spotkania towarzystw tzw. sub- society meetings.
08.10.2014 roku, w godzinach 13.30- 17.30 na spotkaniu organizowanym przez European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD) w ramach Kongresu EADV, zebrali się członkowie ETFAD i osoby zainteresowane tematem atopowego zapalenia skóry.
Sesja podzielona była na dwie części: doświadczalno- naukową i praktyczną. Przewodniczącymi sesji byli: prof. Dagmara Simmon z Bern oraz prof. Andreas Wollenberg z Monachium, a w drugiej części dr Carsten Flohr z Londynu oraz prof. Ulf Darsow z Monachium.
Pierwsze wystąpienie wygłosił dr Uffe Nygaard z Arhus, który na podstawie własnych badań eksperymentalnych dowodził, że Il-33 jest jedną z cytokin mogących wpływać na obniżenie ekspresji FLG. Prof. Dagmara Simmon opowiedziała o limfocytach Th17 i ich roli w remodelingu atopowego zapalenia skóry i wyprysku kontaktowego opierając się na wynikach oryginalnych badań doświadczalnych. Prezentację na temat ekspresji białek koperty rogowej w atopowym zapaleniu skóry z wpływem na przebieg choroby przedstawiła dr Magdalena Trzeciak z Gdańska. Profesor Zsuzsa Szalai z Budapesztu odniosła się do kontrowersyjnej roli witaminy D3 w patogenezie AZS opierając się na bazie aktualnego piśmiennictwa oraz wyników własnych. Wykazała sezonową zmienność poziomu witaminy D3 u pacjentów. Na temat zaostrzenia zmian skórnych w przebiegu AZS po ekspozycji na pyłek traw zwróciła, w swoim wystąpieniu, uwagę dr Annice Heratizadeh z Hannoveru. Profesor Andreas Wollenberg przywołał historię szczepienia przeciwko ospie i jego powikłań w atopowym zapaleniu skóry. Temat ten kontynuował Prof. Ulf Darsow z Monachium w aspekcie zastosowania szczepionki MVA-BN u pacjentów z AZS i alergicznym nieżytem nosa. Po przerwie kawowej dr Marjolein de Bruin-Weller z Utrechtu przedstawiała temat efektywności i bezpieczeństwa doustnego leczenia immunosupresyjnego stosowanego w atopowym zapaleniu skóry, w interesującym, innowacyjnym ujęciu: „od badań klinicznych do praktyki lekarskiej dnia codziennego”. Podkreśliła różnice w osiąganych efektach oraz doborze populacji do badań klinicznych, a w rzeczywistości codziennej. Dr J.van der Schaft z Utrechtu uszczegółowiła ten wykład do konkretnych leków jak: mycofenolatu mofetilu, azatiopryna i cyklosporyny A. Na podstawie retrospektywne, 2-letniego badania w grupie 80 pacjentów z AZS, wskazała na rzeczywiste przyczyn odstawiania tych leków, obserwowaną efektywność i najczęstsze powikłania występujące w praktyce. Z kolei na temat zastosowania i przyczyn odstawiania methotrexatu u pacjentów z AZS wypowiadała się K.Politiek z Groningen. Dr Sebastian Barbarot z Nantes przedstawiła rezultaty badania pilotażowego, zastosowania mokrych opatrunków w leczeniu atopowego zapalenia skóry z uwzględnieniem terapii domowej. Dr Paweł Chernyshov z Kijowa prezentował instrumenty badania jakości życia rodzin pacjentów z AZS. Dr Carsten Flor z Londynu podzielił się wynikami swoich badań nad wpływem twardej wody jako czynnika zwiększającego ryzyko rozwoju wyprysku niemowlęcego u osób posiadających mutację w genie FLG. Protokuł oceny właściwości instrumentów mierzących objawy atopowego zapalenia skóry wyłożyła Phyllis Spulu z Amsterdamu. Na zakończenie dr E.A Holm z Roskilde przedstawiła wyniki szwedzko-duńskiego badania z zastosowaniem 0,1% takrolimusu w terapii proaktywnej z podkreśleniem wpływu tej terapii na jakość życia pacjentów dorosłych oraz częstość nawrotów choroby.
Spotkaniu towarzyszyły żywe dyskusje i wymiany poglądów naukowców, praktyków, lekarzy z Europy. Było to jak dotąd najbogatsze merytorycznie spotkanie ETFAD.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe