Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Tazaroten 0,045-proc. w płynie najmniej drażniący spośród retinoidów

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Draelos ZD. Low irritation potential of tazarotene 0.045% lotion: Head-to-head comparison to adapalene 0.3% gel and trifarotene 0.005% cream in two studies J Dermatolog Treat. 2023 Dec;34(1):2166346.doi: 10.1080/09546634.2023.2166346
Podrażnienie miejscowo stosowanymi retinoidami stanowi istotną przeszkodę w przestrzeganiu zaleceń dotyczących leczenia trądziku.
W dwóch badaniach dr Zoe D. Draelos, naukowiec pracująca dla konsultingu medycznego, na podstawie danych oceniła możliwości podrażnienia wywołane przez tazaroten 0,045-proc. w płynie w porównaniu z adapalenem 0,3-proc. w żelu i trifarotenem 0,005-proc. w kremie.

Badania te były podwójnie ślepe, 12-dniowe z 20-osobową grupą zdrowych ochotników, którym podano dwa aktywne plastry, zawierające 0,1 cm3 tazarotenu w postaci 0,045-proc. balsamu lub płynu albo adapalenu w 0,3-proc. żelu (badanie nr 1) albo trifarotenu w 0,005-proc. kremie (badanie nr 2) i jeden plaster kontrolny (bez produktu) umieszczony na górnej części pleców. Oceniano stopień podrażnienia skóry i co 2–3 dni wymieniano plastry.

W badaniu nr 1 0,045-proc. tazaroten w płynie i 0,3-proc. adapalen w żelu wywoływały łagodne podrażnienia, chociaż ogólnie stopień podrażnienia był mniejszy w przypadku balsamu z 0,045-proc. tazarotenem. W badaniu nr 2 zaobserwowano znacznie większe podrażnienie po zastosowaniu kremu z trifarotenem 0,005-proc. niż balsamu z tazarotenem 0,045-proc. Rozpoczynało się ono dwa dni po nałożeniu pierwszego plastra i było widoczne podczas każdej kolejnej wizyty. W analizie cząstkowej danych z obu badań podrażnienie wśród uczestników z trądzikiem było podobne do ogólnej populacji badania.

Jak stwierdziła badaczka, w dwóch bezpośrednich badaniach porównujących potencjał drażniący retinoidów trzeciej i czwartej generacji tazaroten 0,045-proc. w płynie był istotnie mniej drażniący niż trifaroten 0,005-proc. w kremie i liczbowo mniej drażniący niż adapalen 0,3-proc. w żelu.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.