Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Testy płatkowe w alergicznym zapaleniu skóry u dzieci

Źródło: Barwari L, Rustemeyer T, Franken SM, Ipenburg NA Patch test results in a Dutch pediatric population with suspected contact allergy: A retrospective cohort study Contact Dermatitis. 2022 Oct 1. doi: 10.1111/cod.14231
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 04.10.2022
 
 
Według danych europejskich alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u dzieci (ACD) znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym.
Naukowcy i klinicyści holenderscy postanowili sprawdzić alergeny prozapalne w testach płatkowych. W badaniach uwzględniono wszystkich pacjentów z podejrzeniem ACD, którzy przeszli testy płatkowe w centrach medycznych Uniwersytetu w Amsterdamie w latach 2015–2021.

Jak stwierdzono, spośród 439 pacjentów przebadanych za pomocą European Baseline Series (EBS) i serii dodatkowych 334 (76 proc.) miało co najmniej jedną pozytywną reakcję, a 172 (39 proc.) miało jedną lub więcej istotnych pozytywnych reakcji.

Gdyby dodatkowe serie zostały pominięte, 20 proc. pacjentów byłoby niedodiagnozowanych.

W porównaniu z pacjentami badanymi w latach 1996–2013 częściej obserwowano reakcje na alergeny metali, izotiazolinony, metylodibromoglutaronitryl, karbamiks, amerchol L-101 i benzofenon-4. Oznacza to istotny wzrost reakcji na alergeny metali, czynniki konserwacji kosmetyków, klejów, emulsji i farb, substancje czyszczące i rozpuszczalniki.

Udowodniono też, że testy płatkowe są niezbędne u pacjentów pediatrycznych z podejrzeniem ACD i często konieczne jest także włączenie ich dodatkowych serii.

Opracowanie: Marek Meissner
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.