Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Usuwanie zmian chorobowych w uogólnionej łuszczycy krostkowej

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 28.12.2021
 
 
Spesolimab, humanizowane przeciwciało monoklonalne przeciwko receptorowi interleukiny 36, oznacza szybką poprawę podczas zaostrzeń – stwierdzono w badaniu II fazy z udziałem 53 dorosłych osób ze zdiagnozowaną uogólnioną łuszczycą krostkową (GPP).
Uogólniona łuszczyca krostkowa to choroba skóry o przebiegu klinicznym, który „może być z nawracającymi rzutami lub utrzymywać się z przerywanymi rzutami” – napisał dr Hervé Bachelez z Université de Paris. Pacjenci z GPP są często hospitalizowani, a śmiertelność waha się od 2 do 16 proc. z powodu sepsy i niewydolności krążeniowo-oddechowej.

W wieloośrodkowym badaniu z podwójnie ślepą próbą, opublikowanym w „New England Journal of Medicine”, naukowcy zrandomizowali 35 dorosłych z zaostrzeniami GPP do pojedynczej 900 mg dożylnej dawki spesolimabu, a 18 do placebo. Pacjenci w obu grupach mogli otrzymać dawkę spesolimabu po 8. dniu, a wszyscy byli obserwowani przez 12 tygodni.

Po tygodniu 54 proc. pacjentów leczonych spesolimabem nie miało widocznych wykwitów, w porównaniu z 6 proc. pacjentów otrzymujących placebo; różnica była istotna statystycznie (p <0,001). Głównym drugorzędowym punktem końcowym był wynik 0 lub 1 (czysta lub prawie czysta skóra) w całkowitym wyniku GPPGA po tygodniu. Istotnie więcej pacjentów stosujących spesolimab uzyskało całkowity wynik GPPGA równy 0 lub 1 w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (odpowiednio 43 proc. vs 11 proc.; P = 0,02).

Naukowcy zauważyli, że wyniki badania były ograniczone kilkoma czynnikami, w tym krótkim okresem randomizacji i małą populacją badaną. Wyniki potwierdzają dane z poprzednich badań sugerujące rolę IL-36 w patogenezie GPP i potwierdzają potrzebę dłuższych i większych badań nad bezpieczeństwem i skutecznością spesolimabu u pacjentów z GPP.

GPP jest bardzo rzadką, ale wyniszczającą chorobą zagrażającą życiu, która objawia się nagłym pojawieniem się wykwitów na skórze – powiedział dr Joel Gelfand z Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. – Bez szybkiego leczenia GPP może spowodować śmierć. Obecnie nie ma zatwierdzonych przez FDA sposobów leczenia tej choroby sierocej.

Gelfand powiedział, że był zaskoczony stopniem skuteczności i szybkością reakcji pacjentów na spesolimab w porównaniu z placebo, które określił jako „naprawdę niezwykłe”.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.