Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Vunakizumab – nowy lek na łuszczycę

Źródło: https://www.jaad.org/article/S0190-9622(22)00029-9/fulltext#%20 https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=SHR-1314&term=&cntry=&state=&city=&dist=
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 20.06.2022
 
 
Żyjemy w erze przeciwciał monoklonalnych – kolejny dowód na potwierdzenie tej tezy ukazał się na łamach „Journal of The American Academy of Dermatology”.
Łuszczyca to jedna z najczęstszych dermatoz, dotykająca od 2 do 3 proc. populacji.

Najczęstszą jej postacią jest łuszczyca plackowata, spotykana u około 90 proc. pacjentów. Dla tych z ciężką postacią choroby pojawił się nowy, obiecujący lek – vunakizumab, będący przeciwciałem przeciwko interleukinie 17A.

Wieloośrodkowy zespół naukowców z Chin przeprowadził randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą oceniające skuteczność wspomnianego leku u 187 osób z ciężką lub umiarkowaną postacią łuszczycy plackowatej. Pacjentów przydzielono losowo w stosunku 1:1:1:1:1 do grup otrzymujących vunakizumab w dawce odpowiednio 40, 80, 160, 240 mg podskórnie co 4 tygodnie lub placebo; dla całej badanej populacji postępowanie prowadzono do 12. tygodnia, następnie w grupach badawczych lek podawano do 20. tygodnia. Pierwszorzędowym punktem końcowym była poprawa wskaźnika PASI o co najmniej 75 proc. w 12. tygodniu.

Lek okazał się bardzo skuteczny – w grupach otrzymujących 40, 80, 160 i 240 mg vunakizumabu uzyskano istotną statystycznie 75-procentową poprawę u odpowiednio 56,8, 65,8, 81,6 i 86,5 proc. pacjentów w porównaniu z 5,4 proc. w grupie placebo. Dodatkowo warto zauważyć, że przez 12 tygodni podano zaledwie 3 dawki leku. Podobnie w skali PGA (Physician's Global Assessment) na punktację 0 lub 1 (brak lub bardzo skąpe objawy choroby) wskazało odpowiednio 45,9, 47,4, 60,5 oraz 73 proc. pacjentów w porównaniu z 8,1 proc. z grupy placebo.

Objawy niepożądane w znacznej większości okazały się łagodne i nie powodowały konieczności przerwania leczenia.

Tak pomyślne wyniki nie wygasiły zapału badaczy - wskazali oni na konieczność przeprowadzenia dłuższych badań na jeszcze większych populacjach. Takie badania trwają i to nie tylko w odniesieniu do łuszczycy plackowatej, ale także w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Ich wyniki powinny się ukazać w najbliższych 2, 3 latach.

Opracowanie: lek. Damian Matusiak
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.