Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wpływ diety na występowanie raka podstawnokomórkowego: wyniki kohorty SUN

Udostępnij:
Niewiele wiadomo na temat wpływu diety na ryzyko występowania raka podstawnokomórkowego. Zespół hiszpańskich badaczy przeanalizował wpływ trzech rodzajów diet na ryzyko występowania tego nowotworu w kohorcie Seguimiento Universidad de Navarra (SUN).
W grupie badawczej uczestnicy stosowali jeden z trzech reżimów dietetycznych: dietę śródziemnomorską, dietę DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) lub dietę wegetariańską. W analizie porównywano kwintyle uczestników z największą i najmniejszą gorliwością stosowania do zasad wybranych rodzajów diet oraz ilość spożytych podszczególnych rodzajów pokarmów, a częstością występowania raka podstawnokomórkowego.

Spośród 18424 uczestników zidentyfikowano 101 przypadków raka podstawnokomórkowego w okresie obserwacji. Stosowanie się do zasad diety śródziemnomorskiej było związane ze zmniejszeniem szansy wystąpienia raka podstawnokomórkowego (OR=0,28; 95% CI: 0,10-0,77). Podobnie stosowanie się do zasad diety DASH było związane ze zmniejszeniem ryzyka raka podstawnokomórkowego (OR=0,32; 95% CI: 0,14-0,76). Nie zaobserwowano żeby stosowanie się do zasad diety wegetariańskiej było związane z częstością występowania raka podstawnokomórkowego. W analizie poszczególnych rodzajów pokarmów, wyższe spożycie owoców (OR=0,27; 995% CI: 0,11-0,64) oraz wyższe spożycie niskotłuszczowego nabiału (OR=0,39; 95% CI: 0,16-0,92) było związane z zmniejsza szansą na rozpoznanie raka podstawnokomórkowego.

Stosowanie się do zasad diety śródziemnomorskiej oraz diety DASH zmniejszało szansę na rozpoznanie raka podstawnokomórkowego.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.