Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ tradipitantu na świąd skóry w atopowym zapaleniu skóry: wyniki EPIONE

Źródło: JEADV
Autor: Justyna Daniliszyn |Data: 22.12.2020
 
 
Tradipitant może stanowić nową, doustną opcję dla pacjentów z łagodną postacią atopowego zapalenia skóry (AZS) ze względu na jego dobrą tolerancję, bezpieczeństwo i natychmiastową poprawę w swędzeniu skóry i tym samym poprawę jakości snu.
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest nawracającą chorobą charakteryzującą się intensywnym świądem. Ponad 60% przypadków AZS ma charakter łagodny, charakteryzując się lekkim rumieniem, stwardnieniem i lichenizacją. Przewlekły świąd, trwający dłużej niż 6 tygodni, zgłasza 91% pacjentów z AZS.

EPIONE - randomizowana, kontrolowana placebo, podwójnie ślepa próba kliniczna III fazy, została przeprowadzona w 74 ośrodkach w USA. 375 pacjentów (średnia [SD]: wiek, 41,8 [15,0] lat; płeć, 243 [64,8%] kobiety) zostało losowo przydzielonych do terapii tradipitantu (n = 188) lub placebo (n = 187). Chociaż istniała liczbowa przewaga w grupie tradipitant w porównaniu z placebo, EPIONE nie spełniło pierwszorzędowego punktu końcowego polegającego na zmniejszeniu świądu (LS różnica (95% CI), -0,2 (-0,8 do 0,4), p = 0,567). U pacjentów o łagodnym nasileniu zmian obserwowano silne działanie przeciwświądowe (ocena 1 lub 2; na początku badania -1,6 (-2,9 do -0,3), P = 0,015). Wynik ten potwierdził dziennik (-2,09 (-3,31 do -0,87), p = 0,001) i obserwacje po jednym pełnym dniu leczenia (ryc. 2B, -0,61 (od -1,21 do - 0,01), P = 0,0457). W łagodnej postaci AZS zaobserwowano również poprawę jakości snu (-1,46 (-2,60 do -0,32) P = 0,013). Statystycznie istotną poprawę zaobserwowano po jednym dniu leczenie w zakresie świądu i po dwóch dniach w poprawie snu. Potrzebne są przyszłe badania, aby to potwierdzić wyniki skuteczności i uściślić zalecenia dotyczących leczenia tradiptantem pacjentów z AZS, którzy pomimo łagodnych zmian chorobowych, odczuwają silny świąd.
 
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe