SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wydłużone podawanie omalizumabu skuteczniejsze w leczeniu pokrzywki
Źródło: Medscape/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 07.03.2018
 
 
Poprawa jakości życia jest lepsza, gdy pacjenci z przewlekłą idiopatyczną pokrzywką przyjmują omalizumab przez 48 tygodni zamiast 24 tygodni, wykazało badanie XTEND-CIU.
Podczas wspólnego kongresu Amerykańska Akademia Alergologii, Astmy i Immunologii (AAAAI) oraz Światowej Organizacji Alergologicznej (WAO) 2018, który odbywał się od 2 do 5 marca 2018 r. w Orlando ogłoszono wyniki badania XTEND-CIU - leczenia przewlekłej, idiopatycznej pokrzywki omalizumabem przez 48 tygodni.

Omalizumab, przeciwciało monoklonalne, podaje się podskórnie raz w miesiącu w leczeniu umiarkowanej do ciężkiej uporczywej astmy alergicznej i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. W badaniu XTEND-CIU uczestniczyło 206 uczestników, w wieku 12 lat i starszych, którzy stwierdzili, że pokrzywka stanowiła znaczne obciążenie w momencie przystąpienia do badania. Średni wskaźnik 7-dniowej aktywności pokrzywki (UAS7) w momencie włączenia omalizumabu wynosił 32,2 (Urticaria Activity Score ,UAS7), pomimo leczenia środkami przeciwhistaminowymi lub blokerami H₂ z modyfikatorami receptora leukotrienowego lub bez nich.

Po 24-tygodniowej fazie otwartej, pacjenci odpowiadający na leczenie omalizumabem uzyskujący wskaźnik 6 lub mniejszy UAS7 byli randomizowani, podczas fazy podwójnie ślepej próby przez dodatkowo 24 tygodni leczenia omalizumabem lub placebo. Wydłużone stosowanie omalizumabu doprowadziło do znacznej poprawy jakości życia. Po tych dodatkowych 24 tygodniach leczenia uzyskano znacząco niższe wskaźnik ISI oraz WPAI.

Przewlekłą pokrzywkę definiuje się jako prawie codzienne objawy pokrzywki utrzymujące się co najmniej 6 tygodni. Szacuje się, że pokrzywka rozwinie się w pewnym momencie życia od 0,5% do 1,0% populacji. Standardowym leczeniem było podawanie dużych dawek niehistaminowych leków przeciwhistaminowych, ale takie leczenie nie przynosi ulgi w ponad 50% pacjentów z pokrzywką.
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe