DERMATOLOGIA
Wenerologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zalecenie ekspertów PTD w sprawie postępowania w zakażeniach Chlamydia trachomatis

Źródło: PD/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 15.09.2017
 
 
Zakażenia Chlamydia (C.) trachomatis są najczęściej diagnozowanym bakteryjnym zakażeniem przenoszonym drogą płciową w Europie i na świecie. W 2014 r. zgłoszono do ECDC z 26 krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 396 128 przypadków zakażeń C. trachomatis, nieco więcej niż w roku poprzedzającym. Średnia zapadalność wyniosła 187 przypadków na 100 000 ludności.
W sześciu krajach (Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii) zapadalność przekroczyła 200 przypadków na 100 000. Młodzież i młode osoby dorosłe (15–24 lat) stanowiły 63% wszystkich zakażonych. Wskaźnik częstości występowania zakażeń u mężczyzn i kobiet wyniósł 0,7.

W Polsce urogenitalne zakażenia chlamydialne są zgłaszane oddzielnie od 2015 r., chociaż nowy wzór formularza zgłaszania chorób przenoszonych drogą płciową wszedł w życie w lipcu 2013 r. Poprzednio zgłaszano nieswoiste zapalenia cewki moczowej i należy się domyślać, że zakażenia chlamydialne stanowiły ich większość. Według danych przesyłanych z Polski do ECDC zapadalność na zakażenia chlamydialne w naszym kraju w latach 2010–2014 wynosiła od 0,7 (2014) do 1,4 (2010) na 100 000 [1]. Z pewnością nie odzwierciedla to rzeczywi stej sytuacji epidemiologicznej, a wynika głównie z braku wykonywania badań laboratoryjnych oraz niedostatecznej zgłaszalności.

Europejskie zalecenia dotyczące postępowania diagnostycznego i leczniczego w zakażeniach Chlamydia trachomatis 2015 zostały opracowane przez ekspertów europejskich na podstawie dostępnych dowodów medycznych i zaaprobowane przez następujące najważniejsze europejskie organizacje i towarzystwa naukowe reprezentujące dermatologów i wenerologów: Europejska Gałąź Międzynarodowej Unii do Zwalczania Zakażeń Przenoszonych Drogą Płciową (IUSTI Europe), Europejska Akademia Dermatologii i Wenerologii (EADV), Europejskie Forum Dermatologiczne (EDF), Unia Europejskich Specjalistów Medycznych (UEMS), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia.
Grupa Ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego przedstawia tłumaczenie najnowszych europejskich zaleceń dotyczących zakażeń C. trachomatis oraz aprobuje je do stosowania w Polsce z poniższym komentarzem:
www.termedia.pl/Komentarz-Grupy-Ekspertow-Polskiego-Towarzystwa-Dermatologicznego-dotyczacy-postepowania-w-zakazeniach-Chlamydia-trachomatis-,56,30263,1,0.html
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.