SPECJALIZACJE DERMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zwapnienia i zaniki tkanki tłuszczowej u noworodka
 
Obumieranie podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków jest rzadkim, samoograniczającym się zapaleniem tkanki podskórnej obserwowanym najczęściej u donoszonych lub urodzonych po czasie noworodków w pierwszych 6 tygodniach życia.
Rozpoznanie jest istotne głównie ze względu na możliwość współistnienia zagrażających życiu zaburzeń metabolicznych. Zmiany w obrębie podskórnej tkanki tłuszczowej ustępują zwykle bez śladu. Stosunkowo rzadkim powikłaniem są zaniki podskórnej tkanki tłuszczowej, podskórne zwapnienia dystroficzne, włóknienie lub bliznowacenie.

Poniżej przypadek kliniczny obumierania podskórnej tkanki tłuszczowej noworodków u pacjenta diagnozowanego i leczonego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

www.termedia.pl/Zwapnienia-i-zaniki-tkanki-tluszczowej-rzadkie-powiklanie-obumierania-podskornej-tkanki-tluszczowej-noworodkow,56,31175,0,0.html
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe