Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Związek między wynikami położniczymi, a ekspozycją na stosowanie miejscowe podofilotoksyny w czasie ciąży

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2758416?guestAccessKey=1d09f4fc-8efe-4706-b440-0ac13175e46e&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jamadermatology&utm_content=olf&utm_term=010820
Autor: Alicja Kostecka |Data: 20.01.2020
 
 
Podofilotoksyna to środek stosowany głównie do leczenia brodawek w okolicy krocza oraz kłykcin kończystych. Obecnie uznaje się, że podofilotoksyna stosowana miejscowo należy do leków kategorii C w ciąży. Na łamach JAMA Dermatology pojawiła się praca analizują efekt stosowania podofilotoksyny w czasie ciąży na wyniki położnicze.
Duńscy lekarze Andersson i Andersen przeanalizowali dane z duńskich rejestrów z lat 1997-2016. Badacze wybrali dokumentację elektroniczną kobiet, które stosowały podofilotoksynę na krótko przed ciąża lub w trakcie jej trwania. Do każdego przypadku dobrano 10 przypadków kontrolnych porównywalnych pod względem charakterystyki danej pacjentki. Pierwotnymi punktami końcowymi była częstość istotnych wad genetycznych oraz poronienia. Drugorzędne punkty końcowe obejmowały częstość porodu przedwczesnego, hipotrofii płodu oraz porodu martwego. Dla każdego punktu końcowego badacze stworzyli osobną kohortę badawczą, tworząc w ten sposób pięć grup badawczych. Częstość wad genetycznych, porodów przedwczesnych i hipotrofii były obliczane jako iloraz szans (ang. Odds Ratio, OR), a częstość poronienia lub porodu martwego dziecka jako współczynnik hazardu (ang. Hazard Ratio, HR).

Nie zaobserwowano istotnego wpływu stosowania miejscowego podofilotoksyny na wyniki położnicze dla istotnych wad genetycznych (OR = 1,02; 95% CI: 0,69-1,50), poronień (HR = 0,87; 95% CI: 0,73-1,04), porodów przedwczesnych (OR = 1,08; 95% CI: 0,86-1,35), hipotrofii płodu (1,01 95% CI: 0,85-1,22) oraz urodzeń martwych (HR = 0,58; 95% CI: 0,18-1,86).

Wyniki badania wskazują, że podofilotoksyna może być bezpiecznie stosowana w czasie ciąży nie wpływając istotnie na rozwój patologii ciąży.
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe