Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sieradzka o przyjętej nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów
 
Działy: Aktualności
- Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek, komórek i narządów nie wprowadza rewolucyjnych zmian - komentuje Aneta Sieradzka.
Aneta Sieradzka, prawniczka, autorka bloga "Prawo w transplantacji" i członek zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny:
- Nowelizacja ustawy została ograniczona do wdrożenia przepisów dyrektywy unijnej 2015/565 w zakresie określenia zasad monitorowania tkanek i komórek dystrybuowanych na terenie państw Unii Europejskiej, jak również tych tkanek i komórek sprowadzanych z państw trzecich. Te przepisy mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa dawców i biorców, ale również zapobieganie i ograniczenie jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do procederu handlu tkankami czy komórkami. Wdrażanie jednolitych procedur na płaszczyźnie międzynarodowej w zakresie dystrybucji nie tylko tkanek i komórek, ale też narządów służy większemu bezpieczeństwu, ale też transparentności środowiska medycznego, działającego w obszarze transplantologii.

Unijna dyrektywa 205/565 implementowana do polskiego prawa w dużej mierze odnosi się do kwestii technicznych i organizacyjnych w zakresie identyfikacji i monitorowania tkanek i komórek. Ponadto, w znowelizowanej ustawie zdefiniowano pojęcie „przeszczepienie”, gdzie dotychczas brak było definicji legalnej tego pojęcia i bazowano jedynie na definicji medycznej oraz określono definicję „zastosowanie u ludzi.” Patrząc z perspektywy potrzeby, ale też konieczności dostosowania polskiej ustawy transplantacyjnej do standardów międzynarodowych to należy wskazać, że wciąż nie implementowaliśmy postanowień zawartych w konwencji z Santiago de Compostella z 2015 r., mającej na celu przeciwdziałanie handlowi narządami i zwiększenie oraz usprawnienie działań np. policji pomiędzy poszczególnymi krajami czy określenie zasad pomocy osobom, które padły ofiarami nielegalnych pobrań czy przeszczepień, o czym stanowi konwencja. Zarówno Poltransplant jak i Ministerstwo Zdrowia nie monitoruje polskich obywateli, którzy mieli przeszczepienie za granicą- brakuje w tym zakresie rejestrów odnośnie liczby takich zabiegów, miejsc, a nawet informacji o legalności zagranicznych przeszczepień, a to wiąże się z potrzebą wdrożenia nowych przepisów.

Brakuje przepisów określających zasady przeszczepianie narządów rodnych, co prawda takich zabiegów w Polsce jeszcze się nie wykonuje, ale z powodzeniem przeprowadza się już rekonstrukcje narządów rodnych, a to jest przyczynek aby zacząć rozważać uregulowanie zasad i procedury dla tego typu przeszczepów. Doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące narządów pobranych, które nie zostały przeszczepione, a mogą być wykorzystywane do badań naukowych, czy uregulowanie na poziomie ustawowym (lub w drodze rozporządzenia) zakresu obowiązków osób pełniących funkcje koordynatorów transplantacyjnych i związanej z tym odpowiedzialności. Ponadto, wciąż nie zdefiniowano w ustawie pojęcia „szczególne względy osobiste” co w przypadku żywych dawców narządów ma duże znaczenie i w obecnym kształcie ten przepis rodzi wątpliwości interpretacyjne z niekorzyścią dla pacjenta, zarówno dawcy jak i biorcy. Brak legalizacji dawstwa anonimowego nieadresowanego od osób niespokrewnionych na wzór większości krajów na świecie, to kolejny przykład, że innowacyjność transplantologii od strony formalno-prawnej nie jest jej mocną stroną. Obecne przepisy zapewniają pacjentom bezpieczeństwo i równy dostęp do tkanek, komórek i narządów, niemniej nasza ustawa transplantacyjna będzie wciąż wymagała nieustannych zmian, nie tylko jako obowiązek wdrażania regulacji unijnych, którymi jesteśmy związani, ale przede wszystkim z konieczności nadążania za prężnym rozwojem medycyny transplantacyjnej i możliwościami polskich transplantologów, którzy światowe standardy spełniają.

Przeczytaj także: "Przeszczep od żywego dawcy w Polsce? To niemal jak wygrana w totka".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe