Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sieradzka o wątpliwościach związanych z klauzulą opt-out
 
Działy: Aktualności
Rezydenci zakończyli protest głodowy i zapowiedzieli, że od grudnia wypowiadają klauzulę opt-out. Na czym ona polega, dla kogo jest przeznaczona i jak zgodnie z prawem cofnąć zgodę na klauzulę? Odpowiada Aneta Sieradzka, prawniczka z kancelarii "Sieradzka & Partners".
Tekst Anety Sieradzkiej, prawniczki z kancelarii "Sieradzka & Partners", autorki bloga "Prawo w transplantacji" i członkini zespołu Młodzi Menedżerowie Medycyny:
- Dla kogo przeznaczona jest klauzula opt-out? Pracownicy, którzy wykonują zawód medyczny i są zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą (stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne) mogą po wyrażeniu zgody na piśmie być zobowiązani do świadczenia pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowy, a przyjęty okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż cztery miesiące.

Charakter zgody musi być wyrażona na piśmie i być dobrowolny, co oznacza, że nie można do niej nikogo przymusić poprzez szantaż, groźby czy argumentację typu „brakuje nam lekarzy”, „kto tu będzie pracował” i „przez ciebie zamkniemy oddział”. Takie formy nacisku są niedopuszczalne i mogą mieć znamiona przestępstwa. Zgoda musi być uprzednia, czyli wrażona przed podjęciem pracy i może mieć charakter ogólny, a oznacza to, że może obejmować więcej niż jeden okres rozliczeniowy. Ponadto, może być wyrażona tuż przy zawieraniu umowy o pracę, ale także w trakcie trwania stosunku pracy.

Pracodawca, czyli na przykład dyrektor szpitala, nie może podejmować żadnych działań mogących mieć charakter dyskryminujący wobec lekarza, który nie podpisał klauzuli opt-out. Przykłady dyskryminacji to pomijanie pracownika przy podwyżkach, awansach, nagrodach, finansowaniu kursów, szkoleń i delegacji.

Jak zgodnie z prawem cofnąć zgodę na klauzulę opt-out? Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w ramach klauzuli opt-out, czyli w okresie przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Cofnięcie zgody musi być zawarte w formie pisemnej, skierowanej do pracodawcy z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Za pracę w wymiarze przekraczającym przeciętne 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie. Przy podpisaniu przez lekarza klauzuli opt-out, określa się maksymalną przeciętną liczbę godzin pracy pomniejszając ją o wszystkie kalendarzowe godziny w tygodniu o godziny odpoczynków dobowych, które muszą być lekarzowi udzielone w trakcie takiego tygodnia. Po wyliczeniu, maksymalna liczba godzin pracy w ramach klauzuli opt-out będzie wynosiła 78 godzin na tydzień i 312 godzin w miesiącu.

Istotne, że charakter pracy w ramach klauzuli opt-out odróżnia ją od pracy w godzinach nadliczbowych, która jak stanowią przepisy kodeksu pracy może wystąpić jedynie w sytuacjach szczególnych i niezaplanowanych.

Lekarz rezydent może także podpisać klauzulę opt-out na pełnienie dyżurów medycznych, a pracodawca ma obowiązek prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy pracowników oraz udostępniać ją organom właściwym do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy.

Przeczytaj także: "Jest 500 złotych dla rezydenta", "Koniec głodówki rezydentów, ale nie koniec protestu" i "Bodnar: Określmy maksymalny czas pracy w danym okresie rozliczeniowym, bez względu na formę prawną".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe