Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

AOTMiT za embolizacją tętniaków wewnątrzczaszkowych w koszyku świadczeń gwarantowanych

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: AOTMiT
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznał za zasadne zakwalifikowanie embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą urządzenia typu flow disruptor jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego.
Jak wskazuje prezes AOTMiT, świadczenie pod nazwą „Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą wewnątrzworkowego urządzenia do embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych (flow disruptor)” miałoby być rozliczanie w ramach grupy JGP Q31 „Choroby krwotoczne naczyń mózgowych – remodeling naczyń z zastosowaniem stentu”, kod produktu 5.51.01.0015031 (katalog grup) i w całości finansowane ze środków płatnika publicznego.

Obecnie w ramach świadczeń gwarantowanych dla pacjentów z tętniakami mózgu dostępnych jest wiele zabiegów, które pozwalają wyłączyć tętniaka z układu krążenia i tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia groźnych dla życia powikłań. Ale jak wskazuje prezes AOTMiT, oceniane świadczenie, czyli zastosowanie urządzenia do embolizacji typu flow disruptor (EFD, Endosaccular Flow Disruptor), poświęcone jest tętniakom o kształcie workowatym, małej średnicy, szerokiej szyi, zlokalizowanych w rozwidleniach tętnic mózgowych. Te cechy sprawiają, że ich zaopatrzenie w inny sposób jest utrudnione.

Agencja wyliczyła, że przy 30 zabiegach rocznie (wartość wskazana przez ekspertów) koszt wyniesie 2,6 mln zł. Z czasem liczba zabiegów będzie zwiększana. W załączonej do zlecenia ministra zdrowia Karcie Świadczenia Opieki Zdrowotnej (KŚOZ) wskazano, że wzrośnie w ciągu pięciu lat od poziomu 79 zabiegów w pierwszym roku finansowania do 284 w roku piątym. Nie przedstawiono uzasadnienia do przewidywanego wzrostu liczby zabiegów w kolejnych pięciu latach ewentualnej refundacji.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.