Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Badania ocenią skuteczność nusinersenu u pacjentów po terapii genowej

Źródło: Biogen
Autor: Aleksandra Lang |Data: 01.10.2020
 
 
W długoterminowym badaniu obserwacyjnym leku onasemnogen abeparwowek oraz w doświadczeniach rzeczywistych zaobserwowano, że niektórzy pacjenci poddani uprzednio terapii genowej, kontynuują leczenie lekiem nusinersen. Badanie RESPOND ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa nusinersenu w tej grupie chorych.
Biogen ogłosił plany rozpoczęcia globalnego badania klinicznego IV fazy RESPOND mającego na celu zbadanie korzyści klinicznych i ocenę bezpieczeństwa leku nusinersen u niemowląt i dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) z niezaspokojonymi potrzebami klinicznymi po zastosowaniu terapii genowej lekiem onasemnogen abeparwowek.

– Jako klinicyści nieustannie dążymy do osiągnięcia lepszych wyników leczenia niemowląt i dzieci, ale u niektórych pacjentów poddanych terapii genowej zaobserwowano niezaspokojoną potrzebę dodatkowych korzyści terapeutycznych. Istnieją przekonujące argumenty kliniczne za tym, że leczenie nusinersenem tych pacjentów może zwiększyć skuteczność leczenia SMA. Oczekujemy, że badanie RESPOND dostarczy cennych danych, które pomogą w podejmowaniu decyzji terapeutycznych dotyczących naszych najmłodszych pacjentów z SMA – poinformowała Crystal Proud, M.D., neurolog dziecięca specjalizująca się w chorobach nerwowo-mięśniowych ze Szpitala Dziecięcego The King’s Daughters w Wirginii, członkini komitetu sterującego badaniem RESPOND.

Osoby z SMA nie wytwarzają wystarczająco dużej ilości białka SMN (survival motor neuron). Białko SMN jest niezbędne do przeżycia neuronów ruchowych, które umożliwiają siedzenie, chodzenie i między innymi odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe, w tym oddychanie i połykanie. Badanie RESPOND ma na celu sprawdzenie, czy potwierdzona skuteczność leku nusinersen, polegająca na umożliwieniu trwałej produkcji białka SMN, może przynieść korzyści także pacjentom uprzednio poddanym terapii genowej.

– Dostępne dane wykazują, że niektórzy pacjenci uczestniczący w długoterminowym badaniu leku onasemnogen abeparwowek rozpoczęli później terapię nusinersenem. Widzimy, że u pewnych pacjentów wspomniana terapia genowa jest niewystarczająca do leczenia neuronów ruchowych, dlatego też planujemy rozpoczęcie badania, żeby dogłębnie zrozumieć, jak i w jakim zakresie lek nusinersen może potencjalnie poprawiać wyniki terapii. Efekty działania leku nusinersen od czasu wprowadzenia go na rynek są bardzo widoczne i korzystne dla pacjentów w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby – 100 procent niemowląt przedobjawowych objętych badaniem NURTURE wciąż żyje po prawie pięciu latach przyjmowania leku nusinersen. Na całym świecie leczeniem objętych jest ponad 10 000 pacjentów z SMA – powiedziała Maha Radhakrishnan, M.D., dyrektor medyczny Biogen.

W długoterminowym badaniu leku onasemnogen abeparwowek zaobserwowano, że do tej pory 4 na 10 pacjentów było później leczonych lekiem nusinersen1. Zgodnie z projektem, RESPOND ma być dwuletnim badaniem otwartym, mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku nusinersen u pacjentów z SMA uprzednio leczonych lekiem onasemnogen abeparwowek. Ma ono dostarczyć szerszych informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Skuteczność zostanie oceniona na podstawie zmiany od wartości wyjściowych oceny funkcji motorycznych, dodatkowych obserwacji klinicznych (np. połykanie) oraz poziomu obciążenia dla opiekunów.

Eksploracyjnym punktem końcowym badania będzie stężenie neurofilamentów, które zostanie ocenione jako biomarker biologicznej aktywności choroby. Podstawowa badana grupa ma obejmować 40 niemowląt w wieku 9 miesięcy lub młodszych (w momencie podania pierwszej dawki leku nusinersen), które mają dwie kopie genu SMN2 (tzn. u których prawdopodobne rozwinie się SMA typu 1), a które przed ukończeniem 6. miesiąca życia otrzymały lek onasemnogen abeparwowek. Druga badana grupa będzie obejmować 20 dzieci i pozwoli na zebranie danych od pacjentów w szerszym przedziale wiekowym (do 3 lat w momencie podania pierwszej dawki leku nusinersen). Po włączeniu do badania uczestnicy przez dwa lata będą otrzymywać lek nusinersen w dawce 12 mg, zgodnie z dopuszczonym schematem leczenia: cztery dawki wysycające, a następnie dawkę podtrzymującą co cztery miesiące.

Spółka planuje, że do badania RESPOND zostanie włączonych 60. dzieci w wieku do 3 lat, u których, według lekarza prowadzącego może nastąpić dodatkowa poprawa kliniczna po uprzednim otrzymywaniu leku onasemnogen abeparwowek. Lekarze będą oceniać stan dzieci pod kątem włączenia do badania z wykorzystaniem kryteriów obejmujących jedno lub więcej z następujących: suboptymalne funkcje motoryczne (np. wynik poniżej 50 punktów na skali CHOP INTEND (Children’s Hospital of Philadelpha Infant Test of Neuromuscular Disorders); potrzeba wsparcia oddechowego; dysfagia lub trudności przyjmowania pokarmów, bądź inne czynniki, o których główny badacz zadecyduje, że są istotne.

Nusinersen jest pierwszym zarejestrowanym lekiem do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), który został dopuszczony do obrotu w ponad 50 krajach.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe